سلامت نیوز – متفورمین باعث نقص مادرزادی تبدیل می شود


متفورمین باعث نقص مادرزادی می شود

سلامت نیوز: منصفانه بررسی جدید غول پیکر نماد می‌دهد نوزادانی کدام ممکن است کفگیرها آنها برای معامله با دیابت اجتناب کرده اند متفورمین استفاده می‌کردند، بالقوه است تا حد زیادی آسیب پذیر ابتلا به برخی نقص‌های مادرزادی باشند.

به گزارش بهداشت نیوز، اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند ۱ میلیون کودک نوپا متولد شده در دانمارک، به سختی بیش از سه نسبت به یک معنا نقص مادرزادی داشتند. با این حال این میزان در بین کودکانی کدام ممکن است پدرشان در سه ماه در گذشته اجتناب کرده اند باردار بودن اجتناب کرده اند متفورمین استفاده کرده بود، حدود ۵ نسبت بود.

بر ایده این گزارش، این دارو همراه خود خطر بعدی نقایص مادرزادی در اندام های تناسلی در کودکان مرد گفته می شود.

متخصصان تاکید می کنند کدام ممکن است این بررسی ملایم نمی شود کدام ممکن است متفورمین منصفانه مسئله خطرناک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانیسم شناسایی شده است ای برای دلیل این اتصال {وجود ندارد}. بر ایده منصفانه بررسی، پسرها نباید خوردن داروهای شخصی را برداشتن کنند.

مایکل آیزنبرگ، محقق ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک اورولوژی در دانشکده استنفورد در کالیفرنیا ذکر شد: همه ما می دانیم کدام ممکن است متفورمین برای مدیریت دیابت به خوبی حرکت می تدریجی. با این حال نتایج به بررسی تا حد زیادی خواستن دارد. “به طور کلی، این بررسی اهمیت تاثیر پدران بر خطر نقص مادرزادی را عالی می تدریجی.”

متفورمین منصفانه داروی خوراکی است کدام ممکن است به طور در عمق برای مدیریت قند خون بالا در اشخاص حقیقی تحت تأثیر دیابت نوع ۲ استفاده تبدیل می شود.

تحقیق نماد داده است کدام ممکن است وقتی دختران باردار تحت تأثیر دیابت مدیریت ضعیفی داشته باشند، خطر نقص مادرزادی در نوزادانشان افزایش خواهد یافت.

در همین جاری، برخی اجتناب کرده اند تحقیق دیابت در پسرها را همراه خود کاهش استاندارد اسپرم مرتبط دانسته اند. با این حال خاص نیست کدام ممکن است خواه یا نه دیابت کفگیرها همراه خود خطر نقص مادرزادی در فرزندانشان گفته می شود هر دو خیر.

برای بررسی جدید، محققان داده های بیش اجتناب کرده اند ۱ میلیون کودک نوپا متولد شده بین سال های ۱۹۹۷ به همان اندازه ۲۰۱۶ در دانمارک را ارزیابی کردند.

محققان دریافتند کدام ممکن است وقتی پدران سه ماه در گذشته اجتناب کرده اند لقاح اجتناب کرده اند متفورمین استفاده می‌کردند، خطر نقص مادرزادی آنها منطقیحدود ۴۰ نسبت تا حد زیادی اجتناب کرده اند کل گروه مورد بررسی بود. این تا حد زیادی درمورد به نقص مادرزادی تجهیزات تناسلی بود.

آیزنبرگ ذکر شد: «آن یک است سه ماهه بحرانی است، از مدت زیادی اندازه می کشد به همان اندازه اسپرم انبساط تدریجی.

وی افزود: مکانیسم این ارتباط ناشناخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات بیشتری می خواست است.