سلامت نیوز – دستورالعمل جدید غربالگری را متوقف کنید.


دستور تأیید جدید را متوقف کنید.

سالم خبر – در نامه ای از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ مجمع انجمن های نظام پزشکی ایران خواستار ممنوعیت مداخلات غیر کارشناسی شده است.

به گزارش سالم خبر؛ در ادامه نامه مجمع انجمن های نظام پزشکی ایران آمده است.


نام خدا
آقای. دکتر. بهرام عین اللهی
سلامتی عزیز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سلام

احتراماً در اطلاعیه «راهنمای ملی بررسی ناهنجاری های کروموزومی جنین مادر باردار» شماره ۱۰۰/۳۸۸ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۰۱ کشور با توجه به مسئولیت ذاتی جامعه علمی آمده است. به منظور صیانت از علم پزشکی و به ویژه حفظ سلامت جامعه، به مادران و کودکان کشور عزیزمان نکات زیر یادآور می شود.

۱. ماده ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور، بر اساس نظر مقام معظم رهبری، نهادهای قانونی را در فرآیندهای مختلف تصویب قوانین و تدوین مقررات قرار می‌دهد. از نظرات تشکل های تخصصی و حرفه ای از جمله انجمن های علمی استفاده شود.

از یک سو انجمن های علمی مربوطه به کمیته علمی تدوین دستورالعمل دعوت نشدند و از سوی دیگر بدون پشتوانه علمی و فنی، نظام پزشکی و شبکه های بهداشت و درمان کشور به اشتباه برنامه ریزی شد. سیستم سلامت.

۲. این بخشنامه بر خلاف منابع علمی معتبر و به روز نوشته شده و ساختار و محتوای این بخشنامه به گونه ای نوشته شده است که مسائل علمی و فناوری مردم به ویژه اقشار روستایی و محروم جامعه را در معرض خطر قرار دهد. ضرر – زیان. محرومیت آنان از خدمات ضروری بهداشتی به ویژه حقوق اجتماعی و بهداشتی.

۳. یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی، برقراری عدالت برای آحاد جامعه است و در صورتی که این بخشنامه بر اساس درخواست والدین، فرآیند غربالگری را آغاز کند. والدین سواد کافی و اطلاعات لازم را ندارند. امکان درخواست آزمایش های تشخیصی به دلیل نداشتن پزشک خود باعث گسترش بی عدالتی در کشور و افزایش تخلف از عدالت و همچنین تخلف از تعهدات حرفه ای می شود. درد خانوادگی همراه با تولد فرزندی با ناهنجاری جنینی باعث سختی و شرمندگی مادر و خانواده می شود.

۴. این بخشنامه مقرر می‌دارد که خدمات‌دهندگان اطلاعات صحیح و علمی ارائه کنند، اما در صورت مخالفت با پروتکل، مجازات‌هایی مانند حبس تعزیری در نظر گرفته می‌شود که نقض آشکار حقوق پزشکان و ارائه‌کنندگان خدمات است. مجازات هایی مانند جریمه نقدی و ابطال پروانه پزشکی ممکن است اعمال شود. قطعا سلامت و روابط جامعه با ارائه دهندگان را از بین می برد.پزشکی با مردم تبدیل شده است و رابطه منطقی علمی مبتنی بر تعامل علمی به رابطه ای مشکوک و ضروری برای همه طرف ها به ویژه مردم تبدیل شده است. طبق اصول ۲ و ۹ اصل ۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران. بند ۳ و بند ۴-۱ تبصره ۲ ماده ۷۴ قانون برنامه سال ششم امور اجتماعی و فرهنگی; -۲ و ۳ و ۱-۲-۳ منشور حقوق بیمار و مواد ۱۸ و ۵۲. ۶۱ ۶۶ ۶۷ ۷۶ و ماده ۵۶ منشور حقوق جامعه پزشکی ایران مصوب ۱۳۷۶ و ۱۰۶ در دستورالعمل عمومی متخصصان پزشکی و نظام های پزشکی وابسته، ۱۴۰۰; بخشنامه های فوق مغایر با اصول اخلاقی و مفاد قانون بوده و به حقوق و سلامت زنان باردار لطمه می زند.

لذا امضاء کنندگان طومار، مقام محترم به عنوان متولی نظام سلامت کشور به همراه نمایندگانی از مجامع پزشکی و حقوقی مربوطه، پزشکی هستند. فنی ضمن رفع فوری آسیب های اخلاقی و قانونی؛ این بخشنامه عاری از بدعت در نظام پزشکی بوده و سلامت کشور مبتنی بر اصول علمی است. اخلاق حرفه ای؛ عدالت اجتماعی مانع از مداخلات غیرحرفه ای و مانع از امکان اجرای دستورالعمل های مبتنی بر اصول علمی می شود. در چارچوب قوانین و استانداردهای بین المللی عمومی و تخصصی، یک کشور می تواند غربالگری و غربالگری ناهنجاری جنین را برای همه افراد کشور به ویژه گروه های محروم انجام دهد.