سقوط زن برهنه از طبقه چهارم در مارلیک کرج.


خانواده این زن شکایت کرده اند که دامادش دخترش را کشته است.

پس از تشکیل پرونده، خانواده این زن مدعی شدند که دامادش دخترش را کشته است و حالا او خودکشی کرده است.

شوهر این زن که کارمند عادی شرکت های خودروسازی بود، به عنوان تنها مظنون این پرونده دستگیر و تفهیم اتهام شد و دادسرا به دلیل عدم وجود مدرکی برای متهم کردن وی، به خواست خود دستور صادر کرد.