سرکرده باند قاچاق دختر ایرانی به اربیل توسط اطلاعات سپاه دستگیر شد + عکس.


قاچاق شده ترین باند زنان و دختران ایرانی به اربیل عراق است.

همجنس گرایی؛ قمار محکومیت کلاهبرداری و رابطه جنسی نامشروع و انتشار آن در فضای مجازی از جمله فعالیت های این فرد بوده است. پس از چند ماه ردیابی و نظارت، نیروهای اطلاعات سپاه از طریق این زن در عراق. به یکی از بزرگترین باندهای قاچاق زنان و دختران ایرانی در اربیل دست یافت.

این باند توسط دو مرد به نام های علیرضا فرجادی کیا و کتی با همکاری زهرا منصوری همدانی اداره می شد و صدها دختر ایرانی را به اربیل آورده بودند.