سرپرست مسئله شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا ایران خودرو در انبار مرکزی اساکو


مدیرعامل نمایندگی شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا ایران خودرو در راستای حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر اجرای قالب شرکت ها نوروزی اجتناب کرده اند انبار مرکزی ایساکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو کشتی عناصر یدکی به تصویر ها بازدید کرد.

به گزارش فارسی خودرو، بابک سیلاجیه در محیط این بازدید گفت: در قالب شرکت ها نوروزی امسال ۵ نسبت کاهش یافته است تعویض عناصر برای ناوگان امدادی خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار رایگان برای تمامی مشتریان ایران خودرو صرف تذکر اجتناب کرده اند اینکه هر دو ۹. اشتراک کاهش خودرو داشته باشید.

وی ذکر شد: به همان اندازه ششمین روز اجرای این قالب بیش اجتناب کرده اند ۳۰ هزار خودرو در ۳۲۰ تصویر مجاز اسکورت {در سراسر} ملت پذیرش شده است.

سیلاجه افزود: در تمامی محورهای مواصلاتی ملت بیش اجتناب کرده اند ۲۱۶۰ خدمه کاهش خودرو ایرانی به صورت در یک روز واحد زمانی حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری این گروه خدماتی ۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۶ خدمت در بزرگراه های در سرتاسر ملت به ساکنان حاضر شده است.

وی افزود: {در این} قالب بیش اجتناب کرده اند ۶۲۰۰ امدادگر در بخش های مختلف حضور دارند به همان اندازه بهتر از شرکت ها را به همشهریان شخصی در دفتر حاضر دهند.

وی خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به کمیت بیش از حد تردد ساکنان، مجموعه شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا ایران خودرو آمادگی دارد به همان اندازه در صورت خواستن انواع تصویر های کشیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوگان امدادی را برای تسهیل در حاضر شرکت ها افزایش دهد.

مدیرعامل ایساکو ذکر شد: دارندگان محصولات ایران خودرو می توانند برای اکتسابی شرکت ها در هر ساعت اجتناب کرده اند در یک روز واحد روز {در سراسر} ملت همراه خود وسط پاسخگویی معقول ایران خودرو به شماره ۰۹۶۴۴۰ تصمیم بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو برای گزارش تقاضا اجتناب کرده اند آنلاین موقعیت یابی اپلیکیشن ایساکو به معامله با ۰۹۶۴۴۰.com استفاده کنند. برای شرکت ها مختلف

قالب سرویس نوروزی ایران خودرو اجتناب کرده اند روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه ۹۲ تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۴ فروردین ۹۰ شکسته نشده می تواند داشته باشد.