سرپرست جدید دانشگاه کردستان از سوی خبرگزاری مهر منصوب شد. اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حامد قدیرزاده پس از پذیرش استعفای «رحمت صادقی» رئیس دانشگاه کردستان، علم، با حکم محمدعلی زلفی گل وزیر تحقیقات و فناوری، حامد قدیرزاده به عنوان سرپرست این دانشگاه انتخاب شد. .

حامد قدیرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان و در حال حاضر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان و رئیس پارک علم و فناوری استان است.