سردار مازویی در سال ۱۴۰۱ در همدان به مبایعه نامه رسید


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهر همدان؛ علی اکبر کریم پور ظهر در حال حاضر شهدای سال ۱۴۰۲ را در مخلوط خبرنگاران تقدیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: به مدت خوب دهه به استناد گروه بسیج مستضعفین هر ساله همراه خود گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیم تبدیل می شود. گروه همراه خود آشنایی تا حد زیادی همراه خود سبک مسکن شهدا، علاوه بر این تقدیم شهدای ملت در تمامی استان ها، خوب شهید نیز شناخته شده به عنوان شهید سال راه اندازی شد تبدیل می شود.

وی همراه خود دقیق اینکه در سال ۹۲ راه اندازی شد شهدای سال در استان همدان در اصل کار قرار گرفت، تصریح کرد: در همه شهرستان ها هر ساله خوب شهید اجتناب کرده اند شهرستان شناخته شده به عنوان شهید سال راه اندازی شد تبدیل می شود.

معاون روابط نهایی سپاه انصارالحسین (علیه السلام) شهرستان همدان همراه خود دقیق اینکه جمهوری اسلامی مدیون خون پاک شهدایی است کدام ممکن است در برابر این جبهه باطل جان شخصی را فدا کردند، تاکید کرد: در راه اندازی شد مدیریت به گروه

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توسل به سردار شهید «محمدرضا مزاوی» اولین فرمانده تیپ تخریب لشکر ۳۲ انصارالحسین (علیه السلام) شهر همدان سردار شهید استان در سال جاری خبر داد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در جهان عملیاتی سومر به مبایعه نامه رسید.

کریم پور همراه خود دقیق اینکه شهید «امیر طلایی» در همدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید «قاسم سعید» در شهرستان رزن اجتناب کرده اند شهدای سال بودند، اظهار داشت: شهدای مدافع حرم در سال ۱۳۸۰ به مبایعه نامه رسیدند. محمدعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورمراد عبدکند در اسدآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید «سهربلاوی مزاحب» در نهاوند شناخته شده به عنوان شهدای سال راه اندازی شد شدند.

شهید «کوجک علی ذاکری» همراه خود تقدیم شهید سال در شهرستان کپودرآهنگ، اظهار داشت: در شهرستان ملایر اجتناب کرده اند شهید «صادق عنبری» شناخته شده به عنوان شهید سال این شهرستان راه اندازی شد شد.

معاون روابط نهایی سپاه انصارالحسین(علیه السلام) همدان همراه خود دقیق اینکه شهید «علی اصغر یزدانی فر» در درگزین، شهید «نصرت الله خلیلی» در شهرستان فامینین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید «عبدالصالح رأفت» هستند، اظهار داشت: ” در توسرکان بدین رئوس مطالب تقدیم شد: شهدای نهایی ۱۴۰۱ ق.

انتهای پیام/۳۱۴۰
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید