سایپا در اول آبان ۱۹۲۴ دستگاه خودرو تولید کرد.


گروه خودروسازی سایپا در ابتدای آبان ماه امسال نسبت به ابتدای آبان ماه سال گذشته ۲۵۳ هزار و ۷۶۲ دستگاه خودرو تولید کرد. ۶ هزار و ۶۳ خودروی دیگر تولید شد.

به گزارش پرشین خودرو، گروه خودروسازی سایپا در مهرماه امسال ۳۹ هزار و ۲۷۲ دستگاه خودرو تولید کرد که نسبت به مهرماه سال گذشته ۳۳ هزار و ۶۶۳ دستگاه، ۵ هزار و ۶۰۹ دستگاه افزایش داشت.

علاوه بر این، گروه سایپا در مهرماه با پشت سر گذاشتن میانگین تولید روزانه ۱۸۷۰ دستگاه بر اساس تقویم کاری، رکورد تولید ۱۹۲۴ دستگاهی را در اول آبان ماه به ثبت رساند.

علاوه بر این، شرکت بن رو با توجه به برنامه افزایش تولید به دستور مدیرعامل گروه توانست رکورد تولید سال قبل را در بازه زمانی هفت ماهه به ثبت برساند. بر این اساس سایت تولید بن رو تولید کننده وانت سایپا ۱۵۱ با تولید ۲۳ هزار و ۴۵۰ دستگاه وانت ۱۵۱ توانست از کل تولید سال گذشته پیشی بگیرد.

این گزارش می افزاید: روند تولید خودرو شاهین همچنان رو به افزایش است و با تولید بیش از ۱۶ هزار دستگاه تا پایان مهرماه، نسبت به تولید ۱۲ هزار دستگاهی در مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است. .