سال جدید، سال «ساخت» «بر مقدمه داده ها، اشتغال‌زایی» پرونده شد.


پیام نوروزی رئیس معظم انقلاب به رویداد تحریک کردن سال ۱۴۰۱ شمسی.

حضرت آیت الله خامنه ای رئیس معظم انقلاب اسلامی در پیامی به رویداد تحریک کردن سال ۱۴۰۱، سال جدید را سال «ساخت» نامیدند. داده ها پژوهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان پرونده شناسایی کردند.

به گزارش «پرشین خودرو»، محتوای متنی پیام رئیس انقلاب اسلامی به این رئوس مطالب است:

شناسایی خداوند بخشنده
را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحمدلله رب العالمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلوات الله علیه محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل طاهره علی الخصوص بقیه خدا بر ۲ سرزمین.

ای دگرگون کننده دل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه ها، ای دگرگون کننده ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز، ای دگرگون کننده سال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالات، جاری ما را به بهتر از حالت تغییر کن.

عید نوروز، تحریک کردن سال نو، شخصیت نو، روز نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر نو کدام ممکن است امسال مصادف همراه خود نیمی اجتناب کرده اند ایام شعبان متعلق به خورشید تابناک هستی حضرت بقیع الله (علیه السلام) است، مبارک باد. . برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی). تبریک به ملت غول پیکر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ملتهای همدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابر. به طور قابل توجهی به خانوار های معظم شهدا، خانوار های صبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیم کدام ممکن است انشاءالله سایه این خانوار های غول پیکر اجتناب کرده اند بالا ملت ایران آسیب دیده نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های آنان کدام ممکن است اجتناب کرده اند دنیا رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودند، تبریک می گویم. صبور، شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خادمان صمیمیت ملت ایران در بخش های مختلف. چه در بخش سلامت، چه در بخش ایمنی، چه در بخش از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در بخش علم; این امروز انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید قربان را به همه اعضای خانواده تبریک می گویم.

منصفانه سال تولید دیگری تحویل داد. سال ۱۴۰۰ نیز همراه خود همه شیرینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلخی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرازهای خالص اقامت به نوک رسید. اقامت مجموعه ای اجتناب کرده اند این فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلخی هاست. تعدادی از ارتفاع اجتناب کرده اند حوادث ملت ایران را اشاره کردن کنم، برخی فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی های بزرگی کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها موضوع انتخابات بود. انتخابات واقعا مهم بود، غول پیکر بود. همراه خود ایجاد اپیدمی بیماری عروق کرونر روده ها در اوایل دهه ۱۵۰۰، مردمان به پای صندوق های رای آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای شخصی را به صندوق انداختند. خیلی مهم. در حالی کدام ممکن است جلب رضایت ۲ نفر در مرحله خطرناکی قرار داشت. در آن زمان ها ما {هر روز} تعداد زیادی نفر را اجتناب کرده اند کف دست می دادیم، شاید پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید اصولاً. در چنین حالتی انتخابات برگزار شد. مردمان آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جدیدی در صف اول به نظر می رسد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گواه شواهد مردم است کدام ممکن است به حرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها مردمان اهمیت می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر اجتناب کرده اند مقامات احترام زودتر میله های به صورت جداگانه ای دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها. آن را احیا کرد. در مردمان، خدا را شکر. این یکی اجتناب کرده اند فرازهای حوادث ملت ایران بود.

مورد تولید دیگری مقابله آسیب رسان همراه خود اپیدمی بیماری عروق کرونر بود کدام ممکن است در واقع همراه خود آن نبرد شد. انواع تلفات این بیماری آسیب رسان اجتناب کرده اند تعدادی از صد نفر در روز به بیست نفر در یک واحد زمان، مثلاً هجده نفر افزایش کشف شد. خواهید کرد به همین جا رسیده اید. گرچه به سختی بیش از حد شد با این حال تمایز این مورد کدام ممکن است الحمدلله واکسن به همه گرفت همراه خود آن روز آن روز فوق العاده خاص است.

سطح سر تولید دیگری پیشرفت علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری است. ساخت چندین نوع واکسن در ملت کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها دارای تاییدیه جهانی هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مختلف آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی اجتناب کرده اند واکسن به همان اندازه تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر الحمدلله در همه جهات کار مهمی داشت. این ارتفاع های غول پیکر سال ۱۴۰۰ بود. حوادث مختلفی در موجود در ملت رخ داد. شیرینی های عکس هم بود.

در صحنه جهانی هم همینطور است. یکی اجتناب کرده اند اتفاقات شیرین سال ۱۴۰۰ را آمریکایی ها در واقع اخیراً اعتراف کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قول خودشان می گویند کدام ممکن است همراه خود فشار حداکثری علیه ایران شکست غم انگیزی خوردیم. اصطلاح «تحقیر» منصفانه اصطلاح آمریکایی است. اتفاق مهمی است ملت ایران پیروز شده است. ملت ایران سودآور شد. {هیچ کس} {نمی تواند} این را به خودش نسبت دهد. از دوام ملت ایران به چنین پیروزی بزرگی کف دست یافته است. متنوع اجتناب کرده اند حوادث تولید دیگری رخ داد. چه اجتناب کرده اند در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اجتناب کرده اند در اطراف، همه راه مناسب را برای ملت ایران در برابر این پوچی تدریجی کرده اند. وی خاطرنشان کرد: راه دقیق، راهی است کدام ممکن است مردمان ایران در آن در برابر این پوچی حرکت می کنند. خب اینها شیرینی بودند.

تلخی هایی هم داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند میان همه تلخی ها آرزو می کنم به مواردی ردیابی کنم کدام ممکن است به نظرم روی حیله و تزویر ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنهاست، یعنی ضعیف معیشت مردمان، دشواری گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها مواردی است کدام ممکن است باید به آنها معامله با شود. . [اینها] قابل معامله با است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در سال جاری بتوانیم برخی اجتناب کرده اند مشکلات مالی را رفع کنیم، از همه یکباره رفع نمی شود، اما علاوه بر این به طور منظم رفع تبدیل می شود. «۹» ادعا کردن همراه خود شتابزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید «۹» ادعا کردن غیرواقعی است. امّا انشاءالله در سال ۱۴۰۱ کدام ممکن است اولین سال قرن ـ قرن پانزدهم هجری ـ نیز هست، متنوع اجتناب کرده اند آنها اساس کن شوند.

در سال‌های قبلی هر سال عنوانی به تماس گرفتن نماد سال راه اندازی شد می‌کردیم، از افسران، عمدتاً قوه مجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرامون، قوه مقننه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مردمان – جایی کدام ممکن است ارتباط مستقیم همراه خود مردمان دارند. – {در این} زمینه هستند. در برخی سال ها موفقیت های خوبی {در این} زمینه حاصل شد. در برخی جاها در واقع در برخی سال ها کمبودهایی وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دهه ۱۴۰۰ بحث ساخت، سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت ها را مطرح کردیم. نسبتا خوشایند {انجام شده} کدام ممکن است شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید شکسته نشده پیدا تدریجی. {در این} تعدادی از سال عمدتاً روی مانترا عام «ساخت» همراه خود محدودیت، همراه خود منصفانه عملکرد هدفمند شده ام. انگیزه آن اینجا است کدام ممکن است ساخت مهم رفع مشکلات مالی ملت است. ساخت سراسری به معنای واقعی کلمه هستند راه بی نظیر ضرب و شتم مشکلات مالی ملت است. یعنی مشکلات مالی ملت همراه خود اشکال ساخت، توسعه ساخت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ساخت سراسری رفع تبدیل می شود. این ماهیت ساخت است. یعنی روی ساخت تکیه کردیم. یعنی باعث افزایش انبساط مالی، تحمیل اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل رفاه کلی تبدیل می شود. جدا از این، عواقب روانی نیز دارد. اعتقاد به نفس میهن پرستانه را بالا می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت عزت را در ملت تحمیل می تدریجی. ساخت چنین اکسیری است. اگر انشاءالله همه عامل خوشایند پیش برود، چنین اتفاق مهمی ساخت سراسری است. به همین دلیل ما {در این} تعدادی از سال به موضوع ساخت تکیه کردیم. منفعل نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحمدلله تاثیرات خوبی داشت. امسال هم آرزو می کنم با اشاره به ساخت صحبت کنم. با این حال ممکن است آرزو می کنم منصفانه صنف جدید، منصفانه چهره جدید ساخت حاضر کنم، تولیدی کدام ممکن است ۲ عملکرد دارد: یکی تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس بیشتر مبتنی بر داده ها. ساخت داده ها بنیان، داده ها بنیان، داده ها نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت آموزشی، تولیدی کدام ممکن است اشتغال زایی می تدریجی. در واقع همه محصولات جایگزین شغلی تحمیل می کنند با این حال برخی محصولات همراه خود اینکه های هنگفتی دارند جایگزین شغلی تحمیل نمی کنند با این حال برخی اجتناب کرده اند آنها جایگزین شغلی تحمیل نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا انشالله فردا به همان اندازه حدودی دلیل خواهم داد. سخن، گفتار. اگر ساخت داده ها بنیان را معمول در تذکر بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای محصولی داده ها بنیان همراه خود عملکرد هایی کدام ممکن است در سخنرانی اولین روز سال عرض می کنم امتحان شده کنیم، انشالله در همه اسبابک ها شتاب خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت چشمگیری داشته باشیم. این نیازها مالی را انشاالله به آنها خواهیم رساند. با اشاره به اشتغال زایی هم همینطور. مانترا امسال ما این بود: «ساخت؛ «داده ها‌محور، اشتغال‌زا.» این ساخت است، در واقع ممکن است منصفانه تقاضا دارم، پارسال هم گفتم دوستان این عبارت را ساده روی سربرگ ننویسند. تجهیزات های مختلف هر دو اعتقاد می کنم روی مثلا منصفانه تابلو می گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می زنند در جاده، مثلاً اینها حرفه نیست، مهم اینجا است کدام ممکن است این پوشش را در واقع انجام دهیم، در واقع این مقامات این مثال را پیش خواهد برد کدام ممکن است ممکن است پویایی را برای رئیس جمهور احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانشان انشاءالله ببینند، یعنی این مانترا برای تحقق بر پایین نخواهد ماند، الهی، با این حال بدون در نظر گرفتن کار اصولاً، امتحان شده اصولاً، بیشتر است.

امیدواریم انشاءالله خداوند متعال امسال {در این} عید این شانس یکساله را به ملت گران ایران عنایت فرماید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت شخصی را افزایش بخشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط روح ما اعضای خانواده گردند. شهدای روح مطهر امام، امام بزرگوار ما، رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاص {همه ما} را به گرد و غبار برساند. پای بقیه خدا خداوند قادر.

سلام بر باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات خدا