سالم خبر: ۳۸ نوع داروی کرونا در ایران تولید شده است.


ایران 38 نوع داروی کرونا تولید کرده است.

سلیم خبر – معاون اتحادیه تولیدکنندگان دارو گفت: اگر ۱۰۸ کارخانه داروسازی و ۸۰ کارخانه مواد اولیه نداشتیم. باید با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شویم و یک سال و نیم است که تغییری در همه داروها در سراسر کشور ایجاد نشده است. میلیارد برای ۳ درصد

به گزارش سالم خبر، مرتضی خیرآبادی معاون اتحادیه تولیدکنندگان دارو گفت: حدود ۹۷ درصد از تولید داروی کشور حدود یک میلیارد دلار و مابقی ۱.۵ میلیارد دلار اختصاص داشت. ۳ درصد برای نشان دادن اهمیت صنعت دارو در کشور داده می شود.

وی گفت: در دوران کرونا اکثر کشورها مشکل دارویی داشتند اما ۳۸ نوع داروی کرونا در ایران تولید شد و بیماران زیادی بهبود یافتند. اگر ۹۷ درصد دارو وارد کشور شود، ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار باید بپردازند.

ما ۶۰۰۰۰ شغل ایجاد کرده ایم. این موضوع باعث تضعیف مهاجرت می شود. معاون اتحادیه تولیدکنندگان دارو گفت: حتی از خارج از کشور هم به ایران می آیند. کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان تعداد کارخانه‌هایشان صفر است، پاکستان وضعیت خوبی ندارد و کشورهای آسیایی و میانه با ما کاملاً متفاوت هستند.

خیرآبادی گفت: ما در سطح جهانی صنعت داروسازی و صنعت بیمه را داریم و دولت ها در هر کشوری در دنیا از طریق صنعت بیمه از بیمه حمایت می کنند بدون اینکه به صنعت دارو فشار بیاورند.

اگر رشد کارخانه را قبل از سال ۲۰۱۸ متوقف کنیم، ۳ درصد باقی می ماند. با ۵ درصد، واردات دارو حدود ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

معاون گروه دارویی گفت: با این تعداد دانشکده داروسازی و تعداد فارغ التحصیلان باید کشور را به سمت کاهش ۳ درصد باقی مانده سوق داد. اما در دو سه سال اخیر این اتفاق نیفتاده است و صنعت دارو برای حمایت از مردم این کار را انجام داده است.

به گفته نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان دارویی، دولت متوجه شده است که دولت باید از طریق بیمه حمایت کند و کارشناسان سازمان های بیمه گر باید داروها را توزیع کنند. درصدهای متفاوتی از داروهای ارزانتر مورد استفاده بیماران وجود دارد. مشکل جدید بیماران این است که آنها داروهای جدید و فوری می خواهند.

خیرآبادی گفت: اگر می خواهیم بیماران را درمان کنیم باید حمایت خود را از کارخانه های داروسازی بیفزاییم. وظیفه دولت حمایت از همه اقشار موسسات بیمه است.

کسانی که بیمه نمی شوند باید بیمه شوند و همه داروهای مصرفی در کشور بر حسب بیماری و مصرف کنترل شود.

به گفته نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان دارویی، باید با ادارات و دانشمندان به سمت افزایش تعداد کارخانه ها برویم تا داروها ارزان و در دسترس مردم قرار گیرد.