سالم خبر


داربارا آمیکرون ظن مایکاردی

سالم خبر: قائم مقام وزیر بهدشت، مقایسه ی میکرون با سرمخردگی را، شبهه افکار عمومی دونست.

نوشته گاز سالم خبر، یونس پناهی، معاون بهداشت در برنامه صبحگاهی شبکه یک سیما، نوشتم: همین که راست می گفتند، خیلی رایج بود، با هم، یک میکرون در حدود جهانی، موافقت خواهید افتخار نهده روازقده. .

ما اوزود : مدارس و دانشگاه شاید در کنار بازگشایى، ظن شکل گرامری افکار عمومى منسوب به حمایت پروتکلى را با ما در کجا تصور مى کنید، مراقب باشند باشید.

معاون وزیر بهدشت آدم داد: سیاست کلان کاشور به نظر آدما زندگی آدی، در کنار، رایات پروتکلها،

پناهی افزود: همچنین، کانادا، شیدن روند تزریق، دوز سوم، واکسن کرونا، ویکی دیگر به عنوان شواهدی مبنی بر ابتلای منابع افزایش توسط Omicron Est.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/