سالم خبر: وزیر بهداشت توصیه خوبی ندارد. اطلاعات غلط می دهند.حمید سوری گفت: در تعریف مدیران ارشد وزارت بهداشت در تعریف بیماری عروق کرونر در کشور نقصی وجود دارد. این نتیجه مرگ در کشور است.» کشف مواد خام.”

مقایسه دو مسیر در دو یا چند جامعه بدون کنترل عوامل دیگر به نام «عوامل مخرب» اشتباه است.

خطاهای این تعاریف را توضیح دهید. استاد اپیدمیولوژی گفت اولین ایراد تغییر فراوانی وقایع بود.

ابعاد یا نسبت. دومین در هر کشوری اپیدمی و اوج آن در یک تاریخ شروع و پایان نمی یابد. ثالثاً میزان بروز بیماری در هر کشوری به خصوص کشور ما با کشورهای دیگر بسیار متفاوت است. طبق یک آزمایش به ازای هر میلیون نفر، ما در رتبه ۱۱۸ جهان هستیم و در واقعیت موارد زیادی را مشاهده نمی کنیم. پیدا نشد. مجامع بین المللی و علمی پیشنهاد افزایش آزمایش را داده اند، اما دوستان در وزارت بهداشت گوش نداده اند.

سوری تصریح کرد: وزیری که متخصص بیماری همه گیر نیست، انتظار نداشت اطلاعات لازم را در این زمینه داشته باشد، اما متأسفانه توصیه خوبی نداشت، بنابراین اطلاعات غلطی به دشمن دادند، کشوری که ما را مسخره کرد.”

وی افزود: مرگ و میر و بستری شدن در بیمارستان لزوماً شاخص های دقیق تشخیص اپیدمیولوژیک نیستند.

تا زمان ریشه کن شدن و ریشه کن شدن این بیماری همه گیر، تعداد کشته ها ادامه خواهد داشت. با این تغییرات ما عادی می شویم و می میریم. مرگ و میر و بیماری های همه گیر می تواند به شدت افزایش یابد.

استاد گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:

وی افزود: در اولین روز ثبت آمار فوتی ها، ۱۶۳ کشور دیگر زودتر از ما مرگ صفر را گزارش کردند. ما برای دومین بار مرگ صفر را گزارش کرده‌ایم و ۱۷۳ کشور دیگر هم‌زمان هیچ فوتی نداشته‌اند.»

وی گفت: ممکن است در حین لذت بردن از این رویداد، ذائقه علمی تأثیر مثبتی در جامعه داشته باشد، اما به مرور زمان باید در نظر داشت که به مردم بی اعتماد می شود.

عضو

رئیس گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: ارزیابی دقیق ریسک اشاره می کند که یکی از مهم ترین عوامل در دوره زمانی و جمعیتی اپیدمی است و شاخص های دقیق کمی برای ارزیابی خطر وجود دارد. برخی از این شاخص ها تست های PCR و اندازه گیری بار ویروسی در افراد آلوده هستند.

وی گفت: در جامعه ای با بیش از ۲۰۰ هزار نفر، خطر ابتلا به عفونت های جدید به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در هفت روز گذشته بسیار زیاد است. در این موارد، با افزایش تعداد پذیرش در بیمارستان، خطر افزایش می یابد.

وی گفت: قضاوت ما در مورد اپیدمی در تاریکی علمی است و باید در گزارش اپیدمی در کشورمان بسیار مراقب باشیم.