سالم خبر: هزینه جدیدی برای دارو در بودجه خانه وجود نخواهد داشت.


هزینه داروهای جدید شامل هزینه های خانوار نمی شود.

سالم خبر: بازنگری در سازوکار بازپرداخت یارانه ها در صنعت دارو یکی از سیاست های دولت برای جلوگیری از هزینه های جدید مردم در حوزه دارو است.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز با هدف حمایت از سیاست های مالی صنعت داروسازی و حمایت از صنعت داروسازی داخلی تشکیل جلسه داد. برای حمایت از بودجه و صنعت داروسازی محلی، اعضای هیئت مدیره گروه ملی داروسازی گرد هم آمدند تا تصمیمات و تدارکات دولتی را تدوین کنند و حمایت هایی را برای این جزء اختصاص دهند. صنعت کشور؛ بررسی مکانیسم بازپرداخت یارانه ها در صنعت دارو; تقویت بخش بیمه؛ دولت در تلاش است تا سیاست های جدید را برای تهیه و عرضه دارو به بیماران به ویژه بیماری های خاص و صعب العلاج حذف کند. هزینه های پزشکی در بودجه خانوار تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور ۸۰ درصد زیرساخت های الکترونیکی کشور و افراد فاقد بیمه را به صورت رایگان تحت پوشش قرار داد و با اشاره به فعالیت های دولت سیزدهم گفت: این برای دولت سیزدهم به جز چند قسمت افتخار است. از جامعه ای که شما می خواهید.» بیمه درمانی ندارند. بیمه سلامت تمامی افراد فاقد بیمه را به ویژه اقشار آسیب پذیر و کم درآمد تحت پوشش قرار می دهد.

وی از تعهد دولت در تامین دارو و معیشت مردم با وجود مشکلات کنونی تقدیر کرد. حمایت از شرکت های دارویی در حل مشکلات تولید دارو؛

در این جلسات مقرر شد برای کنترل پرداخت ها از جیب بیماران، نسبت به تقویت و پرداخت بدهی ها و بدهی های سازمان های بیمه گر کشوری اقدام شود تا به تدریج تمامی داروها تحت پوشش بیمه قرار گیرد و اعتبار مالی لازم تامین شود. ارائه شده است. چقدر زود باید مطالبات بیمه های کشوری را پرداخت کنید؟

بررسی سیاست های مالی و پولی؛ لیست بیمه شامل ۲۵۰ داروی ضروری است. آسیب شناسی نظام یارانه; نگهداری از تمام داروهای بدون نسخه و بدون نسخه؛ طرح ها و سیاست های پوششی برای بیماران خاص صعب العلاج و شرکت های داروسازی ایالتی در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که قیمت ها و داروهای فله به طور مداوم حفظ می شود. یکی از موضوعاتی بود که مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.