سالم خبر: مصرف سرم در کشور نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.بهرام حجنا در خصوص علت کمبود سرم در کشور گفت: در سال های گذشته میانگین مصرف سرم کمتر از ۱۰ میلیون واحد بوده است. آره، پیش بینی ما برای سال؛

در حال حاضر ۱۴ میلیون واحد وجود دارد و ماهیانه ۱۵ تا ۱۶ میلیون واحد از طریق واردات تامین می شود و در واقع پیش بینی های تامین سرم محقق شده است اما مصرف سرم نسبت به دوره قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. سال ها.

وی با اشاره به دلایل اثربخشی افزایش مصرف سرم، ادامه داد: کاهش تعداد اعمال جراحی در جریان ویروس کرونا امسال؛ به دلیل افزایش اعمال جراحی و استفاده از داروهای بیهوشی.

با آن روبرو هستیم.

سایر عوامل موثر در افزایش مصرف سرم در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری مورد توجه قرار گرفت: به ویژه در مناطق جنوبی کشور، گرما با شروع فصل سرما باعث کاهش مصرف شد، اما گرما در کشور بی سابقه بود.

رئیس گروه غذا و دارو هشدار داد: در تلاش هستیم ظرفیت تولید را برای سال آینده به ۵ میلیون دستگاه در ماه برسانیم.