سالم خبر: ماماهای کشور دیگر حرفی از «تنظیم خانواده» نمی زنند.


به گزارش سالم خبر، سید کاظم فروتن دبیر ستاد کل جمعیت کشور در نامه ای به رئیس سازمان نظام پزشکی کشور خواستار عدم استفاده از موضوع «تنظیم خانواده» برای اجرای قانون جوانان جمعیت شده است. از آن زمان در تبلیغات ماماها استفاده شده است. به جای آن باید از «سلامت یا سلامت باروری» استفاده شود. ” استفاده کنید

با فروتنی در متن این نامه کپی کرد

ضمناً به وزیر بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال شده است: تهیه وسایل پیشگیری از بارداری و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور فقط با تجویز پزشک و ماما باشد. مجاز نیست. استفاده از دستگاه داخل رحمی (IUD) بدون تجویز پزشک.