سالم خبر: قیمت نسخه برای مصرف کنندگان نهایی ثابت است.


قیمت نسخه برای مصرف کننده نهایی ثابت نیست.

سالم خبر – سخنگوی دولت – طبق وعده رئیس جمهور، قیمت داروهای تجویزی برای مصرف کننده نهایی ثابت می ماند.

به گزارش سالم خبر، علی بهادری جهرمی در توییتر خود نوشت.

دارو همچنین قبل از اجرای طرح اصلاحات پولی آن را اعلام کرد.

۱- چتر نظام سلامت با افزودن ۶ میلیون نفر بومی به پوشش بیمه ای. داروهای خاص ۳۶۶ و ۱۱۹.

۲- طبق قانون بودجه بخشی از یارانه از واردات به بیمه منتقل شد.

۳- طبق وعده رئیس جمهور قیمت دارو برای مصرف کننده نهایی ثابت می ماند.