سالم خبر – سرپرست دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صمت منصوب شددر حکم صادره از سوی سیدرضا فاطمی‌امین خطاب به آزادبخت آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده جناب‌عالی، به‌موجب این حکم به سمت سرپرست دفتر

صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب می‌شوید.

وزیر صمت در بخش دیگری از این حکم آورده است: انتظار می‌رود با همکاری همه بخش‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌های حاکمیتی در خدمت به مردم و کسب‌وکارها کوشا باشید.

پ