سالم خبر: توزیع رایگان داروهای بیماران SMA آغاز شد.


توزیع رایگان دارو برای بیماران SMA.

سالم خبر: رئیس سازمان غذا و دارو روز پنجشنبه داروهای بیماران SMA را تایید کرد. اعلام شده است که از سوم دسامبر توزیع رایگان را ارائه خواهد کرد.

به گزارش سالم خبر، سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: واردات داروهای بیماران SMA با دستور رئیس جمهور برای بررسی اثربخشی آن در برنامه وزارت بهداشت قرار گرفت. در آگوست امسال به عنوان پیگیری سازمان غذا و دارو وارد میانمار شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این داروها برای اولین بار وارد میانمار می شود، تدوین پروتکل های درمانی و بررسی اثربخشی ضروری است. پوشش بیمه ای توسعه پروتکل های درمانی است.

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: معاونت درمانی رئیس جمهور لیست بیماران را اعلام می کند و با ثبت نام در سامانه RDA یا سامانه بیماری های نادر دارو در اختیار بیماران قرار می گیرد. Risdiplam از طریق داروخانه های تجویز شده و Spinerza تزریقی در دسترس است. مرکز درمانی تعیین شده به صورت رایگان به بیمار خدمات رسانی می کند و در عین حال بر اساس واردات مداوم این دو دارو، اثربخشی آن بررسی می شود. نتایج.