سالم خبر: تمامی مطالبات شرکت های دارویی از ۸ هزار میلیارد اعتبار پرداخت می شود.به گزارش سالم خبر، معاون بهداشت و خدمات اجتماعی رئیس جمهور با اشاره به برنامه اصلاح سیاست تبادل دارو، به گفته همه کارشناسان، روش فعلی حمایت از دارو به این صورت است؛

این کارایی لازم نیست و دولت سیزدهم این روش را به گونه ای اصلاح می کند که به جای پرداخت یارانه به واردکننده یا تولیدکننده، از طریق پوشش بیمه ای به مردم و مصرف کننده نهایی پرداخت شود.

معاون بهداشت و خدمات اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: حتی با توافق ملی، اقدامات و تمهیدات لازم در سطح دولت برای اصلاح نحوه تامین دارو انجام شده است. تخصیص نیروی کار با برنامه زمانی مشخص برای سازمان های مربوطه تهیه شده است. همانطور که رئیس جمهور گفت این طرح بدون افزایش هزینه های درمانی مردم اجرا می شود.

وی در ادامه یکی از موضوعات مهم در نظر گرفته شده در این تفاهم نامه را پوشش کامل بیمه ای جمعیت کشور عنوان کرد. بیش از ۶ میلیون نفر تا به امروز بیمه شده اند و منابع آن از بودجه امسال تامین شده است. در جدول تبصره ۱۴ تقریباً ۶ هزار میلیارد تومان.

فراهانی داروهای جدید را برجسته کرد.

آنها قبلاً پوشش بیمه ای نداشتند. در صورت اجرای این طرح، قیمت ها افزایش می یابد. اما این افزایش به دست مردم نمی رسد و حتی این داروها از طریق پوشش بیمه ای در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی با اشاره به اهمیت تقویت بیمه ها برای اجرای این طرح گفت: از ابتدای امسال ۸ میلیارد تومان از محل تخصیص وام مصوب انجمن بیمه سلامت توسط تمامی بیمه های سلامت پرداخت می شود. بیمه نیروهای مسلح تاکنون ۱۰۰ درصد مبلغ اختصاص یافته برای پرداخت بدهی خود به مراکز درمانی مختلف طرفین قرارداد را دریافت کرده است.

فراهانی تصریح کرد: در پایان خردادماه ۸ میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت و هفته گذشته ۸ میلیارد تومان تخصیص یافت.

در پایان، معاونت سلامت و بهزیستی گروه برنامه و بودجه هفته آینده هزینه حضور پررنگ شرکت های بیمه در این برنامه ملی را پرداخت می کند.