سالم خبر – تعرفه روان‌شناسی سال ۱۴۰۱ چقدر است؟


تعرفه روان‌شناسی سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

سالم خبر: تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و خصوصی در سال ۱۴۰۱ تعیین شد.

به گزارش سالم خبر، به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و خصوصی در سال ۱۴۰۱ تعیین شد.

تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره برای کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی در صورت داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای، به ترتیب مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و مبلغ یک میلیون و ۸۷۰ هزار ریال تعیین شد.

کارشناسی ارشد دارای پروانه: ۱۳۰ هزار تومان و دکتری تخصصی: ۱۸۷ هزار تومان

لازم به ذکر است، تعرفه‌های مربوط برای ۴۵ دقیقه خدمت است.

بر اساس سوابق حرفه‌ای، از زمان دریافت پروانه تخصصی، برای افراد با سابقه کار بالای ۱۵ سال، ۱۵ درصد به مبلغ پایه اضافه می‌شود.