سالم خبر: بحث استیضاح وزیر بهداشت همچنان در مجلس مطرح است.وی در پاسخ به برخی گزارش ها مبنی بر کمبود دارو در داروخانه ها گفت: واقعیت این است که مردم به داروخانه ها مراجعه می کنند و متوجه می شوند که دارویی وجود ندارد. دلایل زیادی برای کمبود دارو در داروخانه ها وجود دارد.

این نماینده مجلس با اشاره به علل کمبود دارو در کشور افزود: دلیل دیگر به سوء مدیریت مربوط می شود. موارد دیگر مربوط به فساد ادارات دولتی است به گونه ای که این سازمان ها مواد اولیه را برای گران شدن و ورود به بازار ذخیره می کنند.

انجام دهید بنابراین به دلیل کمبود مواد اولیه نمی توان دارو تولید کرد. وی همواره در صحبت های خود اعلام کرده است که ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور خود تولید است اما امروز شاهد هستیم که در کشور دارویی وجود ندارد.

باقرزاده در ادامه تصریح کرد: مجلس از طریق نیروی نظارتی خود وضعیت را بهبود می بخشد و امیدواریم وضعیت بهبود یابد. در حال حاضر مردم شرمنده هستند چون دارویی وجود ندارد. آنها حق دارند؛ اما من جز شرمندگی و عذرخواهی برای کشور کاری از دستم برنمی آید.

بحث نماینده مجلس درباره نقش وزیر بهداشت در وضعیت بازار دارو، استیضاح وزیر است.

سلامتی، اما چه فایده ای برای مردم دارد؟ ما قبلاً اعلام می کردیم که نمی توانیم این کار را انجام دهیم، اما اکنون می بینیم که در بازار دارو چه اتفاقی افتاده است که دولت و وزیر بهداشت توانسته اند. در حال حاضر هیچ دارویی وجود ندارد، بنابراین ما فقط می توانیم از افرادی که مقصر هستند عذرخواهی کنیم.

در پایان، باقرزاده هشدار داد: هرچند ممکن است وزیر بهداشت بگوید بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد همکاری نکرده و پول را به موقع ارائه نکرده است. اگرچه این هشدارها و هشدارها چندین بار از سوی دولت به من داده شده است. در نتیجه گوش نکردن الان شاهد این وضعیت هستم.