سالم خبر: اکثریت هیئت حاکمه کشور با رئیس جمهور مخالف هستند.


اکثریت شورای اجرایی کشور با رئیس جمهور مخالف هستند.

سالم خبر – رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران – سازمان غذا و دارو متولی گرانی داروهاست و به نظر می رسد مشکل اصلی صنعت داروسازی کشور، وزارت بهداشت باشد. این وزارتخانه باید هزینه های تولید دارو را بررسی کند، اما هشت ماه است که قیمتی برای دارو تعیین نکرده اند و مشکل را به تومون (۴۲۰۰) ربط داده اند. این دو دسته کاملاً از هم جدا هستند. طبق آمار خود دولت تورم بالای ۵۰ درصد است.

محمود نجفی عرب در گفت و گو با سالم خبر گفت: سلامتی تیم مدیریت و برنامه ریزی وزارت اقتصاد و … چنین نظری ندارند و معتقدند مانند سایر بخش ها باید پول ۴۲۰۰ تومانی را مانند دارو و تجهیزات پزشکی حذف کنند. باید ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان به بیمه ها پرداخت شود تا مردم تفاوت چشمگیری نکنند. تصمیم

این رابطه باید توسط مقامات دولتی اتخاذ شود.

در ادامه بیان می شود که صنعت امروز به شدت از افزایش هزینه های تولید ضربه خورده است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اثر افزایش هزینه های تولید به همان میزان ۴۲۰۰ تومان بسیار موثر بود. در سال ۱۴۰۱ م دستمزدها و هزینه هایی مانند هزینه های راه اندازی و قیمت های جهانی به شدت افزایش یافته است. در نتیجه در بسیاری از خطوط تولید، قیمت تمام شده بالاتر از قیمت فروش است و شرکت های دارویی در محصولات مختلف با زیان مواجه می شوند.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: عواقب باید تعدیل شود. با این حال، در قیمت های کنونی، بسیاری از محصولات دارویی زیانده هستند و بسیاری از خطوط احتمالاً توسط کانال های فعلی متوقف می شوند. این حق صنعت است که محصولاتی تولید نکند که باعث ضرر و زیان شود. در نتیجه هر روز کمبود دارو وجود دارد. با وجود تهمت های مختلف با سازمان های ذیربط مانند وزارت بهداشت، متاسفانه

موضوع در پرتگاه است و هیچ تصمیمی نباید گرفته شود.

وی افزود: به نظر می رسد مشکل اصلی در وزارت بهداشت باشد زیرا سازمان غذا و دارو مسئول تعیین قیمت دارو است. این وزارتخانه باید هزینه های تولید دارو را بررسی کند، اما هشت ماه است که قیمتی برای دارو تعیین نکرده اند و مشکل را به تومون (۴۲۰۰) ربط داده اند. این دو دسته کاملاً از هم جدا هستند. طبق آمار خود دولت تورم بالای ۵۰ درصد است.

نجفی عرب می گوید دولت قیمت نهایی قطعات یدکی را تعیین کرده است. برق همچنین مسئولیت قطعاتی مانند گاز را بر عهده دارد. طبیعی است که قیمت نهایی تحت تأثیر این تغییرات قیمت قرار گیرد. دغدغه ما کمبود و مشکلات ایجاد شده خواهد بود. همه کشورها و نهادهای نظارتی مربوطه در این روند مشارکت دارند، اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: انتقاد از تصمیمات در تصمیم گیری ها نامشخص است، افزود: ما با تصمیم گیری بدون قضاوت در تصمیم گیری مخالفیم. مقامات ارشد کشور نشست های مختلفی را در خصوص اثرات نوسانات نرخ ارز و اثرات تورم برگزار می کنند.

با آنها برگزار شد. موقعیت های مختلفی گزارش شد، اما این مقام مسئول گفت که وضعیت متفاوت است. این هم برای ما گیج کننده است. صنعت داروسازی در وضعیت سختی قرار دارد و ما با آن مخالفیم.

وی افزود: از زمان ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی، تمام دستگاه حاکمیتی کشور در حوزه تجارت و تولید با آن مخالفت کردند. دلایل روشن است. قاچاق معکوس؛ بسیاری از ارزهای موجود در این کشور از جمله رانت همیشه ریسک پذیر هستند. با این حال، همه دست اندرکاران خدمات و واردات با ۴۲۰۰ تن مخالف هستند اما تصمیم رسمی دولت باید توسط دولت باشد. مجلس موضع خود را در مورد حذف ۴۲۰۰ سکه رومی به صراحت اعلام کرده است و این تفاوت باید تا انتهای زنجیره افزایش یابد. با این حال، تصمیم با دولت است و جوانب مختلف آن باید سنجیده شود. وزارت صنعت باید کاری که باعث بیماری می شود را مدنظر قرار دهد. این صنعت اکنون ناخودآگاه است و باید فوراً مورد توجه قرار گیرد.