سالم خبر – اولین پرداخت به داروخانه ها در طرح دارویی. هفته اول مرداد


اولین پرداخت به داروخانه های طرح دارویی;  هفته اول مرداد

سالم خبر – دستیار بیمه سلامت و خدمات انجمن بیمه سلامت ایران گفت: نمایندگان مجلس; اتحادیه های کارگری و سایر ذینفعان نگرانی هایی در مورد تامین منابع برای برنامه مواد مخدر دارند. اما خوشبختانه، در هفته ای که برنامه شروع می شود، سازمان برنامه بودجه به وعده خود عمل کرده و تاکنون حدود چهار میلیارد تومان حقوق لازم را بین سازمان های بیمه گر تقسیم کرده است.

مهدی رضایی افزود: بر اساس کل اعتبار مورد نیاز.

برآورد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۱ بود و در سال ۱۴۰۱ دولت اعلام کرد منابع لازم را طبق اجرای برنامه تامین خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به اجرای طرح دارویی، بودجه دارویی بین سازمان های بیمه گر توزیع شده است، گفت: در هفته اول مردادماه، گروه بیمه سلامت اولین پرداخت طرح دارویی را پرداخت می کند. داروخانه ها طبق درخواست بیمه جولای.

کردی به دلیل تلاش دولت برای اجرای طرح وزیر بهداشت در حال حاضر جای نگرانی وجود ندارد.

رضایی با اشاره به اینکه اعتبارات این طرح مشخص شده است، تاکید کرد: طبق قانون; اعتبارات مربوط به عرضه دارو فقط به این منظور اختصاص یابد و نهادهای بیمه گر نیز متعهد به اجرای آن هستند. اعتبارات مربوطه

وجود داشت.

وی در بخشی دیگر از این سخنان نحوه محاسبه قیمت داروهایی که قبل از اجرای طرح دارویی در داروخانه ها خریداری شده است را بیان کرد. قطعی کاذب پس از اعلام قیمت جدید؛ مبنای محاسبه صرف نظر از زمان خرید دارو. زمان اعلام قیمت تعیین شده است. یعنی تمامی داروهای موجود در داروخانه ها افزایش قیمت داشته اند.