سالم خبر – انتشار فهرست داروخانه های توزیع کننده شیرخشک و غذاهای خاص.


انتشار لیست داروخانه های توزیع کننده شیرخشک و غذای مخصوص.

سالم خبر: فهرست داروخانه های توزیع کننده شیرخشک رژیمی و غذاهای خاص به منظور سهولت دسترسی مصرف کنندگان به این محصول به صورت هفتگی در سایت وزارت غذا و دارو در سراسر کشور اعلام می شود.

بر اساس نامه ارسالی سالم خبر، سازمان غذا و دارو، تمامی ادارات غذا و دارو باید شفاف باشند و فهرست داروخانه های توزیع کننده شیرخشک و غذاهای خاص را اعلام کنند. فهرستی از داروخانه های توزیع کننده محصولات فوق تحت پوشش سازمان غذا و دارو با استفاده از گزارش های موجود در سیستم زنجیره تامین TTAC (گزارش فروش داروخانه و گزارش استعلام داروخانه) برای تسهیل دسترسی مصرف کنندگان به محصولات مورد نیازشان؛ با آدرس شماره تلفن داروخانه و نام غذا / فرمول غذایی و غیره. موارد ویژه موجود در آن داروخانه باید به صورت هفتگی در وب سایت آن دستیار برای اطلاع عمومی بارگذاری شود.

توجه داشته باشید در شهریور ماه سال جاری لیست داروخانه های عرضه کننده شیرخشک و غذاهای خاص بر روی سایت سازمان غذا و دارو به نشانی www.fda.gov.ir قرار می گیرد.

لیست داروخانه ها