سالم خبر: ارز چند نرخی به صنعت دارو ضربه زده است.


پول زیادی به صنعت دارو آسیب رسانده است.

سالم خبر – رئیس اتحادیه تولیدکنندگان داروهای انسانی کشور گفت: گرانی ارز صنعت دارو را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تولید و عرضه دارو را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

به گفته محمد عبدزاده، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان داروهای انسانی سالم خبر، برنامه «درواریر» کار بزرگ و درستی است زیرا ارز چند نرخی عاملی برای مهار قاچاق و صادرات دارو شده است.

اجرای طرح دروار کار حرفه ای و صحیح دولت و وزارت بهداشت است که پوشش بیمه ای داروها را افزایش می دهد و نگرانی بیماران را برای تهیه داروهای لازم کاهش می دهد.

عبدزاده ادامه داد: در این طرح وزارت بهداشت گروه برنامه و بودجه است. بانک مرکزی مذاکره با سازمان های بیمه گر جهت کاهش مشکلات ناشی از قیمت دارو و تهیه داروهای مورد نیاز بیماران بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان داروی انسانی گفت: در نهایت با اجرای پروژه داوا؛ قانون بودجه ۱۴۰۱ این الزام را افزایش داد که سازمان های پزشکی پرداخت های مردم را از جیب خود افزایش ندهند و میزان پوشش تحت پوشش را محدود کنند.

به گفته وی، قیمت داروها مانند سال گذشته است و در حال حاضر در حال پیگیری برای حمایت از نقدینگی صنعت داروسازی کشور هستیم و به صورت مستمر جلساتی را در این زمینه برگزار می کنیم.

عبدزاده خاطرنشان کرد: بیمه حدود ۶ میلیون نفر در سال جاری تعهد بزرگی از سوی دولت است و سازمان های بیمه گر قول دادند داروها را بدون افزایش قیمت در اختیار بیماران قرار دهند.

علاوه بر این، سازمان باید برنامه و بودجه ماهانه را تامین کند تا مطالبات داروخانه ها به شرکت های پخش بدهکار نباشد.

“داروساز”؛ طرح افزایش پوشش بیمه ای دارو با انتقال دارو به مردم از طریق بیمه، داروهای بیشتری را زیر چتر بیمه قرار می دهد و در عین حال بر قیمت واقعی داروها تاکید می کند. پرداخت “از جیب” نه تنها باعث افزایش، بلکه کاهش قیمت برخی اقلام نیز می شود.

در اجرای برنامه دروار؛ کلیه داروهای تولید شده در چارچوب ۱۶۰۰ ماده قانون کلی دارو مشمول اصلاح سیاست های مالی خواهند بود. کد عمومی ۱۴۰۰ افزایش قیمت مشمول بیمه می شود; ۲۰۰ مورد دیگر هیچ تغییر نرخی نخواهند داشت.

بر این اساس افزایش قیمت ۴۲ مولکول شامل ۳۶۶ داروی ضروری و پرمصرف بیماران و ۱۱۹ دارویی که هنوز تحت پوشش بیمه نیستند، در قالب این برنامه تحت پوشش نسخه ای قرار می گیرد. .