سالم خبر – اجرای عجولانه طرح دروار قطعا به مردم آسیب می رساند.


اجرای شتابزده طرح دروار بی شک دامنگیر بسیاری از مردم خواهد شد.

سالم خبر – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی با انتقاد از طرح درور به جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: اجرای عجولانه طرح دروار قطعا به ضرر مردم و نمایندگان مجلس خواهد بود. به هر نحوی مجاز باشد.»

به گزارش سالم خبر، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی با انتقاد از اقدامات سازمان غذا و دارو در تصمیم گیری در خصوص برنامه داروار گفت: مجلس دارو نقشی نداشته است. طرح غم انگیز است.

انتقاد از طرح درور; زهرا شیحی به جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: اجرای شتابزده طرح درور به مردم آسیب می رساند و نمایندگان مجلس به هیچ وجه اجازه آن را نمی دهند.

با تاکید بر لزوم تمرکز بر منابع و زیرساخت ها در اجرای طرح داروور: هم شرایط بیمه ای در اجرای طرح داروور در نظر گرفته شود و هم بیمه باید به مردم کمک کند تا از پرداخت هزینه نکنند. جیب برای خرید دارو. بر این اساس کمیسیون بهداشت و درمان تاکید کرد: ضمن پرداخت بدهی های معوق بیمه ها، هزینه ها به موقع و شفاف در اختیار بیمه ها قرار گیرد. اجرای طرح.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ابهامات طرح داروار گفت: یکی از ابهامات، وضعیت افرادی است که تحت پوشش بیمه خاص نیستند و باید دارو را آزادانه خریداری کنند. من توان خرید آن را ندارم.

شیخی با بیان اینکه «مجلس در طرح داوائو نقشی ندارد» – اهداف قانونگذار در این طرح اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت های الکترونیک سلامت است. برای حذف ارز ترجیحی؛ توسعه نظام ارجاع و پزشک خانواده. سیستم ها و تخصیص ها هنوز کامل نشده اند که به شدت پیاده سازی شده اند. با این وضعیت اداری اندیشه دعوت ممکن است شکست بخورد و هر شکستی در این امر نابخشودنی است.

در پایان، سرعت اجرای پروژه دروار نگران کننده و به نظر من است. وی گفت: عملکرد در این زمینه مناسب نیست.