ساعت معقول T-Rex Pro را بازرسی کنید. سرسخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکار


برند زبان چینی Amfit معمولا ساعت های معقول را جالب تر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال کنندگان خاص شخصی را دارد. {در این} ویدیو می خواهیم ساعت T-Rex Pro، یکی اجتناب کرده اند ترجیح ترین ساعت های معقول این نمایندگی را باز کنیم به همان اندازه ببینیم چقدر قطعا ارزش آن را دارد کسب دارد.

محصول را در دیجیکالا تبصره کنید

T-Rex Pro ظاهری سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه این سرسختی به به نظر می رسد آن محدود نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان پیش بینی از دوام برتر به سمت ضربه، شوک، سرما، از گرما، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را داشت. یکی اجتناب کرده اند ایده ها جلب توجه با اشاره به ساعت Amizfit وجود دکمه های فیزیکی همراه با واحد نمایش بصری لمسی است. این دکمه ها روزی کدام ممکن است ساعت در زیر آب است فوق العاده کارآمد ظاهر می شوند.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند اسبابک ها خوشایند شارژدهی این ساعت است. آمازفیت وعده داده است کدام ممکن است همراه خود منصفانه بار هزینه می توانید ۱۸ روز اجتناب کرده اند این ساعت معقول بیشترین استفاده را ببرید کدام ممکن است عدد فوق العاده خوبی است. در واقع این میزان هزینه همراه خود ملاحظه به نداشتن سیستم مسئله ساعت، خالص به نظر می رسد مانند است.

ساعت معقول تی رکس پرو را هم {اکنون می توانید} همراه خود قیمتی در حدود ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار تومان اجتناب کرده اند فروشگاه دیجی کالا خریداری کنید. برای آشنایی با خود همراه خود این محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک عوامل نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوت آن، اجتناب کرده اند خواهید کرد دعوت می کنیم این ویدیوی باز کردن زمینه را تبصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی کنید.

دیجیکالا Mag Talent این بستری برای مکان یابی، کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه استعدادهای ساخت محتوای ویدیویی است. پلتفرمی برای اشخاص حقیقی همراه خود قابلیت مونتاژ بسیاری از ویدیو برای دیجی کالا در «معمول محتوای ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر». اشخاص حقیقی حاوی در ماموریت استعدادها همراه خود جمع کردن ویدیو برای دیجی کالا مستقیماً اجتناب کرده اند دیجیکالا درآمد کسب می کنند.

دیجی کالا ورود سرراست به محصول را برای {افرادی که} معنی مونتاژ فیلم های ماهر را دارند می دهد. اگر در نظر گرفته شده می کنید تخصص، معنی، معنی، انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتیاق برای جمع کردن ویدئو دارید، به دیجیکالا مگ تلنت بپیوندید.

برای داده ها تا حد زیادی روی دکمه زیر کلیک کردن کنید.

دانستن درباره Digicala Mag Talentب
۱