ساخت عناصر خودرو در جاده ساخت فورد همراه خود پرینترهای سه بعدی


سیستم جدید فورد بر منصفانه مانع ساخت غلبه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاتی را در پرینترهای سه بعدی با بیرون دخالت هر دو حضور انسان ساخت می تنبل.

به گزارش پرشین خودرو، خودروسازان چندین دهه است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ربات ها در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت شخصی استفاده می کنند به همان اندازه هم قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم خطاها را کاهش دهند. در جاری حاضر، سیستم جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پیش بینی پرونده اختراع فورد یکی اجتناب کرده اند سبدها ساخت همراه خود کمک رباتیک را رفع کرده است، به منظور که ربات ها می توانند با بیرون دخالت هر دو حضور انسان، عناصر را در چاپگرهای سه بعدی با بیرون دخالت هر دو حضور انسان با بیرون خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی در یک روز واحد چاپ کنند.

این مقدماتی بار است کدام ممکن است همگام سازی بین چاپگرهای کربن سه بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبات های KUKA تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افقی فوق العاده بزرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حصر در کار با هم بین فرآیندهای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبات ها تحمیل می تنبل.

به همان اندازه به فعلی این راه ساده برای ساخت عناصر در ابعاد های کودک نوپا امکان پذیر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده برای عناصر همراه خود مشخصات خاص قابل ترتیب بود، مثلاً براکت ترمز Shelby GT500 Mustang همراه خود آن ساخت می شد کدام ممکن است برای پکیج همراه خود اثربخشی بالا بود. جیسون رسکا، سرپرست بهبود فناوری فورد ذکر شد: «این استراتژی جدید منصفانه پیشرفت عظیم در استفاده اجتناب کرده اند روبات ها در سویه ها ساخت است.

نمایندگی ربات کوکا عنوان این ربات چرخدار را Xavier گذاشته است کدام ممکن است ممکن است پرینترهای سه بعدی را سازماندهی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر را با بیرون دخالت هر دو حضور انسان ساخت تنبل. هرچه تا حد زیادی اجتناب کرده اند آن استفاده شود، دقت بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط خطا کمتر است.

فورد در ادعا ای ذکر شد: «در وسط باکلاس فورد، جافر پرینت سه بعدی را با بیرون کمک انسان انجام می دهد. او همه وقت دیر یا زود است، حرکاتش فوق العاده از واقعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان فوق العاده به سختی برای هزینه کردن خواستن دارد.

هنگامی کدام ممکن است تجهیزاتی اجتناب کرده اند تامین کنندگان مختلف در یک واحد جاده ساخت استفاده تبدیل می شود، آنها به خوبی همراه خود یکدیگر مطابقت ندارند از رابط هر دو زبان مشترکی ندارند. اکنون این تکنیک جدید فورد باعث تفاهم بین از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات مختلف برندهای مختلف تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از کشتی سفارش، اجتناب کرده اند طریق وب نیز پیشنهادات بدست آمده می تنبل.

تأمین: techcrunch.com