زمان قرعه کشی جام جهانی/ مرحله گروهی خاص شد
قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۲ کدام ممکن است قطر از ۲۰ نوامبر به همان اندازه ۱۸ دسامبر سال جاری میزبان ، عصر جمعه در وسط کنفرانس های دوحه برگزار شد.