زلنسکی از بایدن خواست تحریم‌های روسیه را بدتر کردن تدریجی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، «ولودیمیر زلنسکیرئیس جمهور اوکراین در حساب توییتر شخصی از گفتگو همراه خود همتای آمریکایی شخصی خاکستر، “اتمسفر بایدن«گزارش شد.

بر مقدمه مطالعات، ۲ طرف با توجه به کمک های دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی اصولاً به کی یف را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحریم های اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل با توجه به جنایات جنگی روسیه گفتگو کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

لودیمیر زلنسکیدر حساب توییتر خاکستر وی همراه خود تایید این مذاکرات ذکر شد: در پی مذاکرات جاری همراه خود رئیس جمهور آمریکا کسب اطلاعات در مورد جنایات جنگی روسیه، بسته عکس از کمک های دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی مناسب به اوکراین مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور آمریکا همراه خود افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن تحریم ها علیه روسیه موافقت کرد.

ذکر شد‌وگوهایی میان روسای جمهور اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا کسب اطلاعات در مورد تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار‌ها در حالی تکمیل شد کدام ممکن است مسکو آمریکا را به تحریف اوضاع اوکراین متهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رفتار واشنگتن را غیرقابل قبول توضیح دادن کرد. «دیمیتری پسکوفسخنگوی محل کار ریاست جمهوری روسیه (کرملین) چهارشنبه ساعت شب قبلی جو را متهم کرد بایدنرئیس جمهور آمریکا کسب اطلاعات در مورد «عصر کشی» در اوکراین ذکر شد کدام ممکن است «امتحان شده برای تحریف اوضاع غیرقابل قبول است». ما چنین امتحان شده هایی برای تحریف واقعیت را غیرقابل قبول می دانیم. ویژه به ویژه کدام ممکن است اینها امتحان شده رئیس جمهور آمریکاست، کشوری کدام ممکن است جنایاتش در گذشته تاریخی اخیر زبانزد است.