زلزله ۹ ریشتری کدام مناطق ایران را تهدید می کند؟
خانم آلمانی اشمیتز و همکارانش در سال ۲۰۱۳ تحقیقی را درباره زمین لرزه های منطقه مکران ایران منتشر کردند که احتمال وقوع زلزله ۹ ریشتری را مطرح کرد. این رویداد نادر هر ۲، ۳ هزار سال یک بار اتفاق می افتد، اما ممکن است اکنون زمان تکرار چنین زلزله بزرگی باشد.