زرد هشدار هواشناسی در کرمانشاه / رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی


شهناز هگبرست کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه در امروز در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در کرمانشاه گفت: بر مقدمه فینال تحلیل داده های هواشناسی، موج ناپایدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رطوبت کم هوا از اواخر وقت در امروز (چهارشنبه ۲۰ فروردین) است. به همان اندازه اواخر وقت فردا (پنجشنبه) زمان قلمرو بر آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای قلمرو تاثیر خواهد گذاشت.

وی یکپارچه داد: این سامانه همراه خود دمای بیش از حد در عصر، ساعاتی وزش باد، بارش ظریف باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی در استان تحمیل می تدریجی کدام ممکن است لغزنده بودن معابر، کندی حرکت خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی موجود است.

کارشناس اداره کل هواشناسی کرمانشاه اظهار داشت: شرایط ناپایدار فردا به طور قابل توجهی در بعدازظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نواحی شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمالی در شهرهای سنقر، کنجاور، صحنه، هرسین، کرمانشاه، پاوه، روانسر، جوانرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثلاث باباجانی تا حد زیادی است.

وی در طولانی مدت به مهمانان نوروزی پیشنهاد کرد کدام ممکن است تمهیدات اجباری برای اسکان را پیش سوراخ بینی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هنگام رانندگی هشدار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: پس از آن وضعیت از روز جمعه به همان اندازه بالا هفته بلند مدت ضمن افزایش تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجهی معمول دما پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. در استان باران نمی بارد.

انتهای نامه / ص
این را برای صفحه اول هدایت دهید