روسیه همراه خود استقرار هرگونه زیرساخت نیروی دریایی آمریکا هر دو ناتو در آسیای مرکزی دیگری است


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه،سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، مخالفت مسکو همراه خود استقرار زیرساخت های نیروی دریایی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو در کشورهای همسایه به طور قابل توجهی در قلمرو آسیای مرکزی را غیرقابل قبول توضیح دادن کرد.

این در جریان سومین کنوانسیون وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان (روسیه، چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان) برگزار شد.

لاوروف اظهار داشت: ما استقرار زیرساخت‌های نیروی دریایی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو هر دو حضور ساکنان افغان را کدام ممکن است به آنها خدمت می‌کنند در ناخوشایند کشورهای همسایه، عمدتاً در آسیای مرکزی، غیرقابل قبول می‌دانیم.

رئیس تجهیزات دیپلماسی روسیه اظهار داشت: این گونه قالب ها مغایر همراه خود چیز خوب در مورد امنیتی کشورهای ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تضاد همراه خود تعهدات ناشی اجتناب کرده اند اسناد حقوقی گروه پیمان ایمنی جمعی است.

وی در یکپارچه همراه خود خاص اینکه تقاضا اسکان مهاجران افغان در کشورهای همسایه باید همراه خود هشدار بیش از حد برخورد شود، آرزو کرد محاسبه از محسوس همه پیامدهای بالقوه برای ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی کل قلمرو شد.

به آگاه لاوروف، چنین ابتکاراتی بیشتر اوقات همراه خود “شعارهای نجیب بشردوستانه” در کنار است، با این حال {در واقعیت} مشکلات زیادی دارند.

نوک پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید