روسیه نسبت به رای به افتادگی عضویت در شورای حقوق بشر هشدار داد


روسیه نسبت به رای به تعلیق عضویت در شورای حقوق بشر هشدار داد

دیدارنیوز – روسیه در ادعا ای کدام ممکن است رویترز تفسیر کرد به کشورهای عضو گروه ملل هشدار داد کدام ممکن است رای خوش بینانه هر دو ممتنع به این ساختار “غیر دلپذیر” تلقی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر روابط دوجانبه این ملت همراه خود روسیه تاثیر خواهد گذاشت.

روز دوشنبه، آمریکا پس اجتناب کرده اند متهم کردن نیروهای روسی به کشتن یک دسته کامل غیرنظامی در بوچا، آرزو کرد افتادگی روسیه اجتناب کرده اند شورای حقوق بشر شد.

به گزارش رویترز، ۱۹۳ عضو مجمع کلی گروه ملل متحد تصور به روز پنجشنبه به این پیش نویس رای دهند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پائولینا کوبیک، سخنگوی مجمع کلی، گفتن کرد کدام ممکن است رای گیری برای ده صبح (به وقت بومی) این سیستم ریزی شده است.

اگر ۲ سوم اعضای مجمع کلی گروه ملل متحد به خروج کشوری اجتناب کرده اند شورای حقوق بشر به بهانه نقض حقوق بشر رای خوش بینانه دهند، آن ملت اجتناب کرده اند شورای مستقر در ژنو کدام ممکن است در جاری حاضر ۴۷ عضو دارد، خارج ممکن است. در سال ۲۰۰۶ ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متشکل اجتناب کرده اند ۴۷ ملت عضو است کدام ممکن است توسط مجمع کلی محدوده می شوند. لیبی در سال ۲۰۱۱ اجتناب کرده اند شورا افتادگی شد.

تصویر روسیه در گروه ملل متحد اجتناب کرده اند ملت ها خواست به همان اندازه همراه خود «تصمیم ضد روسی» مخالفت کنند. رویترز گزارش داد کدام ممکن است باقی مانده است خاص نیست تعدادی از ملت اخطار روسیه را بدست آمده کرده اند.

{در این} ادعا آمده است: «شایان اشاره کردن است کدام ممکن است ۹ تنها حمایت اجتناب کرده اند چنین طرحی، اما علاوه بر این موضع بی طرفانه (عدم مشارکت هر دو ممتنع) غیردوستانه تلقی ممکن است.
*
روسیه علاوه بر این تاکید کرد کدام ممکن است «موضع هر ملت چه برای رشد روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه برای همکاری در موضوعات مرتبط، در چارچوب گروه ملل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت».