روز قدس تصویر وحدت امت اسلام در مخالفت با دشمنان است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانحسین مدرس خیابانی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار مهر، تصدیق شد: روز جهانی قدس در استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان همواره جلوه عکس داشته است از این سطح اجتناب کرده اند ایران اسلامی شناخته شده به عنوان پایتخت وحدت ایران اسلامی مورد ملاحظه دشمنان {بوده است}.

وی همراه خود تاکید بر اینکه افراد مسلمان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در کل گذشته تاریخی پر خوشحال از انقلاب اسلامی همواره در همه صحنه‌ها حضوری جسورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر داشته‌اند، افزود: اجتناب کرده اند همین رو امروزه رسالت مهم مسئولان تشریح دستاوردهای نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید آفرینی {در میان} افراد است.

استاندار سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان همراه خود ردیابی به اینکه قطعاً وحدت مسلمانان موجب انزوای دشمنان اسلام می‌شود، یکپارچه داد: طبق این سیستم ریزی {انجام شده} راهپیمایی روز جهانی قدس همراه خود رعایت طرفدار نامه‌های بهداشتی، در بیش اجتناب کرده اند ۵۰ سطح جمعیتی استان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به اقدامات پیشگیرانه اجتناب کرده اند تذکر شیوع ویروس منحوس کرونا هیچ مانعی برای حضور فشرده افراد استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در راهپیمایی روز جهانی قدس {وجود ندارد}.

مدرس خیابانی ضمن دعوت اجتناب کرده اند اقشار مختلف افراد سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان خصوصاً علما، ریش سفیدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگان طوایف استان برای حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس، ذکر شد: بیشتر مردم گران قیمت مسئولیت {اطلاع رسانی} برای حضور فشرده در راهپیمایی روزجهانی قدس را برعهده دارند از همانگونه کدام ممکن است امام خمینی (ره) فرمودند روز قدس روز اسلام است.