روابط توانایی های عظیم پس اجتناب کرده اند فاجعه اوکراین – اطلاعات


روسیه در گذشته اجتناب کرده اند نبرد همراه خود اوکراین جایگاه نیروی دریایی در سیاره داشت. حالا حیثیت روسیه لطمه خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیثیت روسیه هم خدشه دار شده است

“نظم جهانی” اولین مبتلا تهاجم روسیه به اوکراین بود. روسیه می خواست به اوکراین حمله تنبل به همان اندازه جهان را همراه خود توانایی شخصی تحمل تأثیر قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اشغال سرزمین های اوکراین به نیرویی تسلیم ناپذیر در مخالفت با آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو تغییر شود. با این حال همه عامل آنطور کدام ممکن است ولادیمیر پوتین اعلام کردن می کرد پیش نرفت. در کمتر اجتناب کرده اند سه روز، او به کیف حمله نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند گرایی توانایی شخصی تردید تحمیل کرد. سوالی کدام ممکن است برای جهانیان مطرح است اینجا است کدام ممکن است اگر روسیه در نبرد همراه خود اوکراین پیروز نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی قطب عظیمی کدام ممکن است ارزش‌های مخالفان غربی را متحمل می‌شود فرو بریزد، روابط سیاسی ملت ها چه احتمالاً وجود خواهد داشت؟ خواه یا نه ناتو طی تعدادی از دهه به قدرتی بی همتا تغییر احتمالاً وجود خواهد داشت هر دو چین در راه تغییر شدن به حداقل یک توانایی عظیم است؟ در نشست توجه انداز روابط توانایی های عظیم پس اجتناب کرده اند فاجعه اوکراین کدام ممکن است توسط موسسه تحقیق ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراسیا برگزار شد، سخنرانان به تجزیه و تحلیل اندازه مختلف قطبی شدن توانایی های جهانی پس اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین پرداختند.

شکست شدید روسیه در زمینه داده ها استراتژیک

عبدالرسول دواسالار، سرپرست این سیستم خاورمیانه دانشکده اتحادیه اروپا در این سیستم خاورمیانه، اظهار داشت: «ما باید در توانایی روسیه {تجدید نظر} کنیم. ما باید تجزیه و تحلیل کنیم کدام ممکن است خواه یا نه روسیه باقی مانده است عالی توانایی عظیم است هر دو خیر. تحولات جدیدترین در نبرد بین اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در نتیجه {تجدید نظر} در شاخص توانایی روسیه شده است. پرس و جو پیش روی ما اینجا است کدام ممکن است اصلاح توانایی در روسیه به مکان می‌رود؟ آنچه روسیه را تاکنون در زمره توانایی های عظیم قرار داده است تنها توانایی نیروی دریایی . روسیه هیچ توانایی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها چیزی کدام ممکن است آن را به حداقل یک توانایی عظیم تغییر کرده است، توانایی نیروی دریایی . قدرتی کدام ممکن است او در ۲ سه دهه جدیدترین اجتناب کرده اند تذکر نیروی دریایی نماد داده است، او را به حداقل یک انرژی تغییر کرده است. با این حال اکنون نخواهیم کرد مثبت باشیم کدام ممکن است روسیه مقاوم است.

وی اظهار داشت: روسیه در سال های جدیدترین ظرفیت شدید را به نظامی شخصی نماد داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ظرفیت های نیروی دریایی جدیدی کف دست یافته است. مشابه با ورزش های او در نبرد گرجستان کدام ممکن است عالی نبرد محدود بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پوشش خارجی آن لطمه ای وارد نکرد. الگوی بعدی نبرد کریمه بود. با این حال توانایی نیروی دریایی عالی شمشیر دولبه است. به همان اندازه روزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن قدرت استفاده نکنید، تخمین های متخصصان برای پس اجتناب کرده اند استفاده مشخص است. نبرد اوکراین این پرس و جو را مطرح کرد کدام ممکن است خواه یا نه روسیه می تواند یک توانایی نیروی دریایی است. بهترین خطر پوتین {در این} زمینه این بود کدام ممکن است او نقطه ضعف روسیه را در توانایی نیروی دریایی نماد داد.

وی افزود: این مقدماتی شکست شدید روسیه در زمینه داده ها استراتژیک است. آنها عدم از حداکثر در اوکراین نماد دادند. پس اجتناب کرده اند تنظیمات نیروی دریایی در اوکراین در سال ۲۰۱۴، روسیه نتوانست {به درستی} به این تنظیمات معامله با تنبل. اجتناب کرده اند فوریه ۲۰۲۱، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب می دانستند کدام ممکن است روسیه در شرف حمله است، متعاقباً اوکراین کنار هم قرار دادن بود.

وی اظهار داشت: برخلاف آنچه روس‌ها در سوریه نماد دادند کدام ممکن است می‌توانند همراه خود نیروی اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیماهای جنگی پیروز شوند، در نبرد اوکراین شکست خورد. روسیه عدم خطرناکی در فرماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نماد داده است. کاملاً برعکس، این اوکراینی ها بودند کدام ممکن است ساختار شخصی را محافظت کردند. روس‌ها اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۳ ساختار نیروی دریایی را اصلاح داده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می‌کنند تنظیمات شدید در نیروی زمینی تحمیل کنند. با این حال متعدد اجتناب کرده اند تانک‌های معاصر روسی کدام ممکن است حاصل این تنظیمات بود، در آن چهل روز منهدم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی‌های روسی به نتیجه نرسید. روسیه متحمل خسارات زیادی شده است.”

وی اظهار داشت: قلمرو دومین توانایی روسیه پس اجتناب کرده اند نیروی اثیری، قلمرو موشکی بود. روسیه به همان اندازه کنون ۱۵۰۰ موشک کروز در نبرد اوکراین پرتاب کرده است. همه اینها موشک مهمترین بخش ساختار موشکی . با این حال ۵۰% ۶۰% آنها خطا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هدف نرسیدند. تکنولوژی ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار فرماندهی ضعیف باعث تبدیل می شود متوجه شویم کدام ممکن است توانایی نیروی دریایی روسیه فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند آن چیزی است کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کردیم. ظرفیت نظامی روسیه برای بسیج فوق العاده کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری توانایی استفاده اجتناب کرده اند از دستگاه را ندارد. توانایی نیروی دریایی روسیه فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند آن چیزی بود کدام ممکن است ما در نظر گرفته شده می کردیم.

دواسالار همراه خود تجزیه و تحلیل اندازه تولید دیگری توانایی روسیه اظهار داشت: “دشواری تولید دیگری توانایی نهادی روسیه است. شبح اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی نظامی بخشی اجتناب کرده اند نبرد است. اجتناب کرده اند زمان آغاز نبرد اوکراین، شهرت روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت نیروی دریایی روسیه برای نبرد های بلند مدت کاهش یافته است است؛ از روسیه همراه خود وجود صنایع شخصی در مکان ضعیفی قرار داشت. روسیه در نبرد همراه خود اوکراین ارزش اعتباری صنوبر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گروه های در سراسر جهان ریختن تبدیل می شود. روسیه تولید دیگری نقشی در گروه های در سراسر جهان ندارد. قابلیت مالی روسیه موجود است. روسیه در ماه‌های جدیدترین انبساط مالی عقب کشیدن را تخصص کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برآورد می‌شود کدام ممکن است وضعیت جدی تر شود. صادرات تسلیحات روسیه در سال‌های بلند مدت کاهش خواهد کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این باید نظامی شخصی را دوباره کار کردن تنبل. عالی تأمین مهم تامین پولی برای روسیه، کدام ممکن است اکنون به همان اندازه حد زیادی سهم بازار شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده است. ارزش عکس کدام ممکن است روسیه در نبرد همراه خود اوکراین وارد می تنبل، بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدل است.» نرخ انبساط گروه حتی در گذشته اجتناب کرده اند نبرد در اوکراین عقب کشیدن بود. با این حال همراه خود وجود قوز کردن، انبساط گروه رو به کاهش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجرت روس ها در جاری {افزایش است}. چیزی کدام ممکن است برای حاوی کردن غرب در ورزشی توانایی باقی {می ماند}، توانایی هسته ای روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسعت ناخوشایند آن. علاوه بر این این، سقوط روسیه ظرفیت این ملت را برای اتحاد همراه خود سایر ملت ها تضعیف می تنبل. روسیه پس اجتناب کرده اند فروپاشی شوروی باقی مانده است عالی ملت واحد نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توانست متحد خاصی داشته باشد، با این حال اکنون روسیه تحمل فشار تکنیک غرب قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای سیاسی شخصی را اجتناب کرده اند کف دست می دهد. در امروز ناتو وارد سوئد، فنلاند، بلغارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل روسیه اجتناب کرده اند خدمه توانایی های عظیم خارج شد. پیش بینی ممکن است اینجا است کدام ممکن است ضرب و شتم مشکل اوکراین آسیب رسان تر اجتناب کرده اند آن چیزی است کدام ممکن است او تصور می کرد. روسیه تمام امتحان شده شخصی را می تنبل به همان اندازه حداقل عالی قلمرو اجتناب کرده اند اوکراین را تصرف تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پیروزی برسد. با این حال این پیروزی در نتیجه تحریم های اصولاً غرب احتمالاً وجود خواهد داشت. بعد از همه اگر غرب شبیه به قلمرو تحمل اشغال روسیه را بپذیرد. در شرایطی کدام ممکن است برای ایران ضروری است حق ورود به این ورزشی همراه خود خطراتی در بلند مدت در کنار است. ایران همکاری نیروی دریایی شخصی همراه خود روسیه را کاهش داد از در مکان ضعیفی قرار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح داد اجتناب کرده اند روسیه تسلیحات کمتری خریداری تنبل.

به معنای واقعی کلمه هستند، جهان بلند مدت اجتناب کرده اند قطب های چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا مبارزه کردن می برد، ۹ روسیه

رحمان قهرمان پور، تحلیلگر ارشد دیپلماسی، {در این} باره اظهار داشت: “در گذشته اجتناب کرده اند نبرد اوکراین، آمریکا همراه خود مشکل هایی گذراندن بود کدام ممکن است چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه بودند. چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه ورزشی های مرتب ای انجام می دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان زیادی داشتند. با این حال پس اجتناب کرده اند تهاجم روسیه به اوکراین، بحث عوض شد، آمریکا {در این} شرایط باید چه می‌کرد؟ خواه یا نه ممکن است مداخله نیروی دریایی کردید هر دو به در نظر گرفته شده محافظت چیز خوب در مورد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت خانه شخصی بودید؟ اجتناب کرده اند زمان اوباما هیچ مداخله مستقیمی اصرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا نشده است. ترامپ اظهار داشت: آمریکا ابتدا آمریکا حضور شخصی را در قلمرو کاهش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد شخصی را محافظت کرد. اجتناب کرده اند اوباما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترامپ؟ از قبلاً آگاه بود کدام ممکن است آمریکا باید عالی بار تولید دیگری بازیگر بی نظیر جهان باشد، به عبارت تولید دیگری عملکرد مستقیمی در کشورهای تولید دیگری داشته باشد، با این حال قطعاًً بعد اجتناب کرده اند مقامات اوباما امکان پذیر نیست نبود. اکنون سه دیدگاه در پوشش گذاری آمریکا موجود است.»

دیدگاه اول تهدیدی شدید برای آمریکا نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا نباید هدف بی نظیر شخصی در مقابله همراه خود روسیه کدام ممکن است مهار چین است را نادیده بگیرد. دیدگاه دوم، تشکیل ائتلافی اجتناب کرده اند لیبرال دموکرات های ثروتمند مشابه با کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگاپور است کدام ممکن است ۵۰ نسبت اقتصاد جهانی را در اختیار دارند. همراه خود این کار، شاید بتوان چین را مهار کرد. سوم، آمریکا باید اجتناب کرده اند جایگزین استفاده تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد نبرد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حداقل یک بازیگر بی نظیر در صحنه جهانی تغییر شود. با این حال بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است کدام وضعیت محقق شود. سناریوی اول اصولاً غیرمعمول نیست، با این حال مقامات بایدن احتمالاً سناریوی دوم را راه اندازی شد خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این مد برای تسلط بر چین استفاده خواهد کرد.

قهرمان پور یکپارچه داد: در نبرد اوکراین، آمریکا باهوش بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیم وارد نبرد نشد، آنها اجتناب کرده اند سال ۲۰۲۱ به تصمیم های روسیه گوش می دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نبرد این سیستم ریزی می کردند، همه ملت ها اجتناب کرده اند جمله آمریکا در نظر گرفته شده می کردند کدام ممکن است روسیه بالقوه است هسته ای را تحریک کردن تنبل. نبرد، با این حال پوتین این کار را نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موفقیتی برای بایدن بود. «علاوه بر این این، آمریکا توانست با توجه به نبرد اوکراین همراه خود کشورهای همه وقت {بی طرف} مشابه با سوئیس موضع بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها نیز مشابه با آمریکا ادعا کردند کدام ممکن است {در این} نبرد حضور دارند. به نفع اوکراین.”

قهرمان پور اظهار داشت: بایدن اظهار داشت کدام ممکن است جهان اجتناب کرده اند عالی سو {به سمت} دموکراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری اقتدارگرایان یعنی خودکامگان زبان چینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسی اعتصاب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه دموکراسی به آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش نیز کشیده شده است. . متعاقباً بایدن برای تشکیل وسط دموکراسی، اتحاد همراه خود لیبرال دموکرات ها را انواع کرد.

وی دانستن درباره اختلافات چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در پوشش خارجی آنها اظهار داشت: چین برخلاف روسیه نمی شود غرب ستیز باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دارد آرام آرام رشد یابد.

وی دانستن درباره پاسخ آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب به شبح روسیه اظهار داشت: آمریکا به اوکراین کمک های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحاتی می تنبل، با این حال وارد نبرد نمی شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا نیز قصد دارد همراه خود همه متحدانش همین کار را انجام دهد.» کشورهای ecu با توجه به شبح روسیه دیدگاه های متفاوتی دارند. جانسون بر طبل نبرد می کوبد، با این حال به هر طریقی فرانسه می گوید کدام ممکن است نبرد باید زودتر به نوک برسد. در همین جاری، لهستان، رومانی، لیتوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو به ناتو اعتقاد ندارند کدام ممکن است خواه یا نه او در مخالفت با حمله روسیه اجتناب کرده اند آن حفاظت خواهد کرد هر دو خیر. پرس و جو اینجاست کدام ممکن است خواه یا نه اروپا اجتناب کرده اند شبح روسیه در امان خواهد ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آمریکا همراه خود کشورهایی کدام ممکن است به ابعاد رومانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیتوانی قادر مطلق نیستند متحد شود؟ هر دو ساده همراه خود کشورهای ثروتمند ecu وارد اتحاد تبدیل می شود؟» این بستگی دارد سناریویی دارد کدام ممکن است آمریکا اجرا می تنبل.

وی افزود: در ابتدای نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین، ایران مشابه با متعدد اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری معتقد بود روسیه برای عجله کیف را اشغال می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را به پایین می اندازد، این دلیل است در امتداد طرف روسیه قرار گرفت با این حال روزی کدام ممکن است روسیه در مکان ضعیفی قرار گرفت، مکان ایران تنها تعدادی از هفته پیش شاهزاده عبداللهیان به روسیه به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است نبرد راه رفع نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید نوک یابد. ایران به طور منظم شکاف شخصی را همراه خود روسیه افزایش می دهد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اجتناب کرده اند این دنیا سوء استفاده می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در اتحاد همراه خود چین است.

زمان به نفع چین است

محسن شریعتی اجتناب کرده اند اعضای هیات آموزشی دانشکده شهید بهشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری سخنران این نشست اظهار داشت: روسیه اجتناب کرده اند این نبرد غافلگیر احتمالاً وجود خواهد داشت، تاثیر نبرد روسیه بر جهان را باید در سه دسته دید؛ اول، نبرد در ژنرال دوقطبی بودن پوشش بین‌الملل را اصلاح نمی‌دهد. پویایی دوقطبی را افزایش هر دو کاهش می‌دهد، با این حال اصلاح نمی‌تنبل. چین ۲ بار در سایه روسیه پنهان شد، عالی بار در نبرد خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی بار در نبرد اوکراین. در کل نبرد خنک، روسیه رئیس در نبرد همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهای آن را صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین آسیب چندانی ندید. چین در روسیه حامی شخصی در مخالفت با آمریکا دید.

وی افزود: چین همه وقت خواهان کاهش توانایی هژمونی آمریکا {بوده است}، با این حال روسیه تندروتر اجتناب کرده اند چین بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهای این فشار را صنوبر. با این حال اکنون پس اجتناب کرده اند این نبرد، روسیه ضعیفی متولد شد. روسیه تولید دیگری {نمی تواند} اجتناب کرده اند چین در مخالفت با آمریکا حفاظت تنبل. چین {در این} نبرد دچار اشکال شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار روسیه بر دوش چین است. پس اجتناب کرده اند تحقیر روسیه، چین در مخالفت با آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب تنها شد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، غرب جدیدی در جاری ایجاد است. غرب کدام ممکن است اعتقاد به نفس بیشتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع تهاجمی دارد. این نبرد پویایی گذار را پیچیده می تنبل.»

شرایتینیا اظهار داشت: «روسیه در گذشته اجتناب کرده اند نبرد همراه خود اوکراین، مکان نیروی دریایی در سیاره داشت. شهرت روسیه اکنون آسیب می بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب به شهرت روسیه به چین آسیب می زند. علاوه بر این این، نبرد اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه ایمنی اوراسیا غربی را اجتناب کرده اند بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی ساختار جدید مهم برای چین تحمیل می تنبل. تاکنون تحریم های غرب علیه کشورهای کوچکی اعمال شده است کدام ممکن است بهترین آنها ایران است. با این حال اکنون آمریکا اقتصاد تریلیون دلاری روسیه را تحریم می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های روسیه تهدیدی برای چین است از چین نیز مشابه با روسیه ممکن است مشمول تحریم شود. وی اظهار داشت: اقدام روسیه مرتب سازی اصلاح رژیم است کدام ممکن است اوضاع را برای چین آسیب رسان می تنبل. روسیه اوکراین را {به سمت} تجزیه سوق داد، در حالی کدام ممکن است روسیه توافقنامه شانگهای را امضا کرد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اصول آن کشتی همراه خود تجزیه طلبی است. این امر روسیه را در مکان بدی مکان ها. چین اصولاً تسلیحات شخصی را به روسیه تهیه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداخله نظامی روسیه همراه خود تمام این تسلیحات، چین را بر آن داشت به همان اندازه توانایی نیروی دریایی روسیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر پرس و جو ببرد.» وی اظهار داشت: موضوع بعدی انسجام غرب در مخالفت با روسیه است. این اتحاد چین را درگیر می تنبل. این وضعیتی را در اقتصاد سیاسی چین تحمیل می تنبل. فشار غرب افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب چین را مجازات می تنبل. متعاقباً چین می خواست دارایی ها شخصی را اجتناب کرده اند روسیه بگیرد. یکی در بخش دارایی ها قدرت، یکی در بخش ایمنی غذایی. با این حال چین اکنون {به دلیل} ترس اجتناب کرده اند تحریم های آمریکا اجتناب کرده اند واردات اجتناب کرده اند روسیه می ترسد. زبان چینی ها {به دلیل} ناامنی در خاورمیانه مدت هاست اجتناب کرده اند روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقا قدرت وارد می کنند. خاورمیانه اکنون نسبتاً باثبات است (در مقابل همراه خود در گذشته) را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه همراه خود تحریم گذراندن است. بحث با توجه به عظیمی است کدام ممکن است چین در روسیه انجام داده است.

شرایتینیا اظهار داشت: “به دلیل این نبرد، خیابان ابریشم چین نیز تحمل فشار غرب قرار گرفته است، از بخشی اجتناب کرده اند خیابان اجتناب کرده اند فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزاقستان می گذرد. ​​آنها نیز متحدان غرب هستند.” امتحان شده های چین {در این} فاجعه مجموعه ای اجتناب کرده اند تناقضات است. برخلاف روسیه، چین در نظام بین‌الملل در هم تنیده است، برایش فوق العاده ضروری است کدام ممکن است چه بر سر نظام جهانی می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌خواهد آن را مختل تنبل. با این حال به طور معمول، زمان به نفع چین است. چین به رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت چیز خوب در مورد شخصی بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب یکپارچه خواهد داد.