رسانه عربی: وزیر خارجه عمان به تهران بازدید کرددر حال حاضر دوشنبه برخی رسانه های عربی گفتن کردند کدام ممکن است سید بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان فردا سه شنبه به تهران بازدید می تنبل.

این دارایی ها داده ها دقیقی اجتناب کرده اند این خبر آشکار نکردند، با این حال برخی رسانه ها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است بازدید آقای بدر البوسعیدی به تهران درمورد به آزادسازی بخشی اجتناب کرده اند دارایی های ممنوعه ایران است.

۳۲۶۶ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت