راه تشخیص اصالت قطعه یدکی سایپا


برای تشخیص اصالت قطعه یدکی سایپا یک راه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، شرکت سایپا یدک طرح نظارت بر اصالت قطعات یدکی شبکه خدمات پس از فروش سایپا را آغاز کرده است.

به منظور تشخیص اصالت قطعه یدکی سایپا، کد درج شده بر روی بسته بندی را به شماره ۵۰۰۰۲۹۵۶ پیامک کنید.
راه تشخیص اصالت قطعه یدکی سایپا