رئیس شورای انقلاب فرهنگی: اظهارنظر سازمان سنجش در خصوص کنکور سال آینده نادرست است/ کنکور سال آینده با تاثیر دقیق ۴۰ درصد برگزار می شود.
منصور کبگانیان گفت: تصمیم گیری برای برگزاری کنکور در سال آینده تصمیم صریح و قاطع شورای انقلاب فرهنگی است. این دستور در ماه چهارم سال گذشته اصلاح شد. ما دوست نداریم شک و نگرانی ایجاد کنیم. فلسفه نظام آموزشی اجتناب ناپذیر است.