رئیس جمهور نسبت به غفلت اجتناب کرده اند توطئه های هژمونی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل هشدار داداظهارات رئیسی در گفتگوی تلفنی همراه خود همتای عراقی شخصی برهم صالح دقیق شد.

معظم له همراه خود تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی برکات الهی برای افراد عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مسلمانان جهان، تاکید کردند کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند وحدت، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای جایگاه قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان این ملت حمایت می تدریجی.

وی افزود: ما معتقدیم کدام ممکن است کوچکترین ناامنی در عراق به کل قلمرو آسیب می زند، متعاقباً اجتناب کرده اند بدست آوردن به مزیت مردمان عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل مقامات قادر مطلق {در این} ملت استقبال می کنیم.

رئیسی همراه خود تاکید بر اینکه تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بغداد ۹ تنها همسایه، اما علاوه بر این روابط برادرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خویشاوندی نیز دارند، ذکر شد: گام های خوبی برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق روابط ۲ ملت برداشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گرفت به ارتقای مرحله روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط ۲ ملت هستیم. همکاری ۲ ملت در همه زمینه‌ها همراه خود تمام قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بهبود روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو‌ای بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بغداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه نزدیک‌تر شدن روابط در مرحله بین‌المللی می‌شود.

وی همراه خود تاکید بر امتحان شده های صورت گرفته برای برقراری ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت در قلمرو با بیرون دخالت خارجی، ذکر شد: تحویل داد زمان حقانیت بیانات مقام معظم مدیریت مبنی بر عدم دلسوزی آمریکا همراه خود کشورهای اسلامی قلمرو به طور قابل توجهی عراق را ملایم کرده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان بر همگان روشن شده است کدام ممکن است بیگانگان در جستجوی مزیت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شخصی هستند.

رئیس جمهور کشورمان خاطرنشان کرد: هر کشوری در قلمرو کدام ممکن است نیازها سلطه طلبانه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی را نادیده بگیرد، مزیت ملت شخصی را نادیده گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرانی ملت های اسلامی را برمی انگیزد.

برهم صالح رئیس جمهور عراق {در این} تصمیم تلفنی کدام ممکن است حلول ماه مبارک رمضان را تبریک ذکر شد، بر نیاز همکاری ۲ ملت برای حرکت اجتناب کرده اند مشکل های قلمرو ای تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: برقراری وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در قلمرو فوق العاده حیاتی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بتوانیم {در این} راستا موقعیت پرانرژی جمهوری اسلامی ایران را ایفا کنیم.»

رئیس جمهوری عراق خاطرنشان کرد: تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بغداد نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها مشترک متعدد در مرحله قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ارتقای مرحله همکاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق ها می توانیم گام های مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثری در جهت تامین مزیت ۲ ملت برداریم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان قلمرو.”

صالح افزود: راه رفع فاجعه های قلمرو تنها خواست شخصی کشورهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع ها در موجود در قلمرو با بیرون دخالت خارجی است.

رئیس جمهور عراق بر بهبود روابط تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی ۲ ملت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: توانمندی های مالی ۲ ملت ممکن است مزیت ۲ ملت را تامین تدریجی.

۹۳۷۶ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت