رئیسی آژه ای و قالیباف درباره مسائل ملی و منطقه ای گفت وگو کردند.


نشست سران سه قوه سیدابراهیم رئیسی غلامحسین محسنی اجیعی و محمدباقر قالیباف درباره مشکلات کنونی کشور؛ این نشست همراه با لزوم همکاری کشورهای قدرتمند و توسعه منطقه ای برگزار شد.

رئیسی  آژه ای و قالیباف درباره مسائل کشور با هم دیدار کردند.

دیدارنیوز: عصر امروز مدیران اجرایی از آیت الله سید ابراهیم رئیسی; جلسه روسای قوای مقننه و قضائیه برگزار شد.

در این دیدار مسائل داخلی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امور جاری کشور؛ در این دیدار ضرورت همکاری قوا و مسائل توسعه منطقه ای مطرح شد.

همچنین در این دیدار بر ضرورت همکاری های اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه تاکید شد.