ذخیره ۶۲۰۰۰۰ مترمکعبی آب در طرح تغذیه مصنوعی گچساران.


به گزارش خبرگزاری فارس، ممکن است بارندگی های اخیر سطح آب برخی از سدهای سیلتی طرح شیر مصنوعی در کهگیلویه و بویار احمد را تکمیل و سرریز کرده باشد.

سید معصوم افضلی در گفت وگو با خبرنگار فارس درگچساران اظهار داشت: ظرفیت سد پمپاژ رسوب پروژه تغذیه مصنوعی ناصر آباد این شهرستان به دلیل بارندگی های چند روز اخیر در حال سرریز است.

ظرفیت مخازن تغذیه این پروژه ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب است و با توجه به بارندگی ها و سیلاب های اخیر تقریباً ۳۷ درصد از این مخازن تغذیه تکمیل شده است.

رئیس اداره امور آب گچساران پس از بارندگی های چند روز گذشته گفت. در طرح شیر مصنوعی این شهرستان ۶۲۰ هزار مترمکعب آب ذخیره و به قنات امامزاده جعفر تزریق شد.

افضلی گفت: این میزان آب در ناصرآباد، قرگادا و شیخ خواجه استخراج و در برنامه های تغذیه مصنوعی ذخیره شدند.

وی افزود: میزان آبدهی رودخانه علیا در طرح تغذیه مصنوعی ناصر آباد ۳۲۰ هزار مترمکعب است. طرح تغذیه مصنوعی شیخ خواجه ۱۵۰ هزار مترمکعب و طرح تغذیه مصنوعی گرگدا ۱۵۰ هزار مترمکعب است. کانال های اندود شده در مخازن تغذیه مصنوعی نگهداری می شدند.

رئیس اداره آب گچساران خاطرنشان کرد: هدف از ساخت این پروژه ها کنترل سیلاب است. حفاظت از اراضی کشاورزی از آسیب؛ برای تقویت منابع آب زیرزمینی و زیرزمینی دشت و جلوگیری از فرسایش خاک است.

افضلی گفت: بارندگی شدید چند روز گذشته در شهرستان گچساران و بالادست سد امامزاده جعفر باعث بالا آمدن آب در اطراف سد و پشت سد شده است.

در حال حاضر ناصرآباد. شیخ خواجه (ابدالان میشو) و امامزاده جعفر گچساران در سه پروژه مخزن در مناطق گرگادا منطقه مطالعاتی دشت مشغول به کار هستند.

رئیس امور آب گچساران ادامه داد: طرح های آبیاری این شهرستان هر ساله با بارندگی و سیل بیش از ۶ میلیون مترمکعب آب به چاه ها و سفره های زیرزمینی تزریق می کند.

افضلی افزود: در گچساران طرح تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب با هدف تغذیه جداول آب زیرزمینی انجام می شود.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید.