دیدن کلیپی قدیمی از خوانندگی الهام دنده
الهام چارگنده در نوروز ۱۳۹۲ به رهبر انقلاب به مناسبت فرا رسیدن عید ادای احترام کرد و عید با اطلاع رسانی تغییر حجاب او فرا رسید. این اقدام با حمایت و مخالفت زیادی روبرو شد. بسیاری از هواداران او را به عنوان نماد تبلیغاتی چادر معرفی کردند.