دیدن مراسم حجاری ۱۰۰ ساله در روستای علاء سمنان
در روستای علا در جنوب سمنان مراسم سنتی سنگ تراشی در روز ششم برگزار می شود. شرکت کنندگان در این مراسم تعزیرات می خوانند، در میدان اصلی روستا جمع می شوند، دو تکه چوب که نمادی از سنگ است را چکش می زنند و با نوای حیدرعلی به عزاداری امام حسین (ع) و یارانش می پردازند.