دیدن زندگی مجلل گاوها آینده کشاورزی
جمعیت جهان به سرعت در حال افزایش است. تأمین غذا برای ۷ تا ۸ میلیارد نفر از مردم جهان، بشر را وادار کرده است که به فکر راه‌هایی برای بهره‌وری بهتر در تولید مواد غذایی باشد. از جمله بهبود کیفیت زندگی گاوها. آینده کشاورزی را در این ویدیو ببینید. منبع: خبرآنلاین