دیدن روش های عجیب زنبورداران چینی: نصف کردن زنبورها با قیچی
پربازدیدترین کلیپ در چین او را نشان می دهد که کندوهای زنبور خود را با قیچی بریده و کندوهای عسل را با وسایل نامرئی می کشد. کشتن با روش های مبهم مانند صفحات فلزی و خرد کردن.