دیدن رفتار عجیب نخست وزیر یونان در مقابل مکرون
رسانه های عربی با انتشار بخشی از رفتار نخست وزیر یونان در کنفرانس مطبوعاتی با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، رفتار وی را با موستابن مقایسه کردند. در ویدئوی ارسال شده، نخست وزیر یونان به متن سخنرانی رئیس جمهور فرانسه نگاه می کند.