دیدار وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی همراه خود حسین محجوبی رسام بهشت ​​/ عکس


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی عصر دیروز ۷ فروردین همراه خود حضور در منزل حسین محجوبی همراه خود این باهوش دیدار کرد.

محمدمهدی اسماعیلی علاوه بر این همراه خود حسین محجوبی، محمود الشلاوی (دستیار وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل این وزارتخانه)، حسن بلخاری (رئیس صفحه بحث آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاخر زیبایی شناختی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیر عبدالحسینی (سرپرست هنری، پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری) دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد. معلم).

وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در ابتدای این دیدار همراه خود دقیق اینکه این نشست بهاری در تحریک کردن سال جدید، موضوع مبارکی است کدام ممکن است باید آن را به فال نیک گرفت، ذکر شد: دیدار همراه خود شخصیت های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحسین شرکت ها زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری آنان یکی اجتناب کرده اند میل های مهم این وزارتخانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم آن برکات زیبایی شناختی متنوع را در پی می تواند داشته باشد.

وی همراه خود ردیابی به لقب «نقاش بهشت» تأثیر حسین محجوبی، افزود: یکی اجتناب کرده اند مشهورترین القاب به کار گذشت {در این} معلم پیشکسوت آثار هنری، «کشیش بهشت» است.» عنوان جالبی کدام ممکن است در متنوع اجتناب کرده اند آثار او آینه به تصویر کشیدن ها.”

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حسین محجوبی رسام بهشت ​​/ عکس

در شکسته نشده نشست، حسین محجوبی در تشریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنگری کتاب برگزیده اجتناب کرده اند آثار شخصی ذکر شد: برخی اجتناب کرده اند اینها را روزی به تصویر کشیدن کردم کدام ممکن است بافت کردم پایین در جاری فراموش شدن است.

این باهوش همراه خود حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریح یکی اجتناب کرده اند آثار شخصی همراه خود عنوان «ایرانویگ» ذکر شد: ایران مهد تمدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخستین سکونتگاهی است کدام ممکن است تمدن اجتناب کرده اند آن تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تأثیر در حفاظت اجتناب کرده اند تمدن زیبایی شناختی ایران اجتناب کرده اند دریای خزر به تصویر کشیدن شده است. به… خلیج فارس سرزمینی مجلل، سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده به تصویر کشیده شده است.»

ایجاد موزه حسین محجوبی در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد بنیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه حسین محجوبی در گیلان اجتناب کرده اند تولید دیگری موضوعاتی بود کدام ممکن است در دیدار بهار وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت در کنار همراه خود درک حسین محجوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران مطرح شد. .

وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی تصریح کرد: این خانه وضعیت ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی است کدام ممکن است باید {به درستی} اجتناب کرده اند آن نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی همراه خود همکاری سایر نهادهای به فرماندهی در جاری بازرسی جدی این موضوع است. همچنان شرایط را برای باور این مناسبت ارزشمند فراهم کنید.»

محجوبی افزود: تحمیل چنین فضاهایی موضوعی است کدام ممکن است ۹ برای من می خواهم، اما علاوه بر این برای هنرمندان صاحب عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار در بخش های مختلف باید {اتفاق بیفتد}، روندی کدام ممکن است به شما گزینه بدهد آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار آنها را برای بلند مدت محافظت تدریجی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این نشست همراه خود ردیابی به وجود اسب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته ها بیش از حد در آثارش ذکر شد: {برای بسیاری} اجتناب کرده اند مردمان این پرس و جو پیش می‌آید کدام ممکن است چرا در تا حد زیادی به تصویر کشیدن‌هایم اسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخت به تصویر کشیده شده است؟ واقعیت اینجا است کدام ممکن است اسب تصویر شکوه، امتحان شده، حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت ناب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به درخت می توان ذکر شد کدام ممکن است محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته ها اجتناب کرده اند اجزا حیات بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدس پایین هستند، شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت شگفت انگیزی دارند. “

محجوبی پس اجتناب کرده اند این نشست کتاب برگزیده اجتناب کرده اند آثار شخصی را به وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی تقدیم کرد. مروری بر رفاقت حسین محجوبی همراه خود سهراب سپهری اجتناب کرده اند تولید دیگری صحبت هایی بود کدام ممکن است {در این} دیدار نوروزی به پایان رسید.

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حسین محجوبی رسام بهشت ​​/ عکس

در طولانی مدت این نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بازدید اجتناب کرده اند آثار این باهوش، محافظت تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش نوروزی اجتناب کرده اند سوی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی به نقاش بهشتی به پاس تحسین اجتناب کرده اند شرکت ها ارزنده این باهوش اهدا شد.

حسین محجوبی در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۹ در لاهیجان به دنیا به اینجا رسید. او نقاش، معمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراح متنوع اجتناب کرده اند پارک‌های ایران اجتناب کرده اند جمله پارک ساعی تهران بود. این پیشکسوت آثار هنری به روز ایران کدام ممکن است آثارش مشهور جهانی دارد بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سال است کدام ممکن است دنیای مجلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیال انگیز شخصی را به تصویر می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذوق این به تصویر کشیدن به همان اندازه آثار هنری به روز ایران شکسته نشده دارد.

۵۷۵۷