دیدار دبیر کل گروه ملل همراه خود هماهنگ کننده جبهه اقدام اسلامی در بیروت


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل هم اندیشی در سراسر جهان تقریب مذاهب اسلامی همین الان همراه خود شیخ زهیر الجوید هماهنگ کننده «جبهه اقدام اسلامی» در بیروت دیدار کرد.

{در این} دیدار کدام ممکن است در مقر این جبهه برگزار شد، شیخ شریف توتو اجتناب کرده اند اعضای شورای مدیریت جبهه اقدام اسلامی لبنان نیز حضور داشت.

بر مقدمه این ادعا، {در این} دیدار وضعیت نهایی قلمرو به طور قابل توجهی اوضاع اسلامی مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت همکاری‌های مثمر ثمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده بین علما، نیروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادها مختلف حامی رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده از دوام برای پرانرژی‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور وحدت اسلامی تاکید شد. . جاده از دوام .. وحدت در همه جهان ها.

{در این} ادعا آمده است: {در این} دیدار نزدیکترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسیله برای حضور در هدف والای وحدت اسلامی، التزام به ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های دقیق شریعت اسلامی است کدام ممکن است خداوند متعال می فرماید:

انتهای پیام
این را برای صفحه اول هدایت دهید