دیدار با اعضای OANA وزیر امور خارجه ایران.سیاستهجدهمین نشست مجمع عمومی OANA در پایتخت ایران در حال برگزاری است.

تهران ایرنا – هجدهمین مجمع عمومی انجمن خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه (اوآنا) روز دوشنبه با سخنرانی علی نادری، مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) آغاز به کار کرد. فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد مهدی اسماعیلی.